JPK_V7M- jaka wersja?
Czy plik JPK_V7M dostępny do pobrania w raportach to jest nowa wersja, obowiązkowa od 2022 roku?
Jeśli nie, to czy aktualna wersja będzie dostępna przed terminem złożenia JPK (25-02-2022)?
A jeśli tak, to czy przewidujecie możliwość przywrócenia również starej wersji, w celu sporządzenia ewentualnych korekt pliku JPK za 2021 rok (i wcześniejsze lata)?
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Za okres od 2022 roku nasz program automatycznie generuje plik JPK_V7M w aktualnie obowiązującej wersji 2.

Za okres od 01-11-2020 roku do 2022 nasz program automatycznie generuje plik JPK_V7M w obowiązującej wówczas wersji 1.

Za wcześniejsze okresy nadal można generować plik JPK_VAT w obowiązującej wówczas wersji.