Import danych klienta z bazy danych GUS
W przypadku kontrahenta u którego miejscowość zamieszkania różni się od miejscowości przy kodzie pocztowym, miejscowość zamieszkania jest zamieszczana przy kodzie, a miejscowości poczty nie ma w ogóle w adresie kontrahenta. W wyniku tego adres jest niepełny i właściwie błędny. W przypadku klienta mieszkającego w większym mieście, czyli w większości przypadków, ten błąd nie występuje, jednak przy wystawianiu większej ilości faktur dla klientów z małych miejscowości poprawianie każdego adresu może być trochę uciążliwe. Czy istnieje możliwość poprawienia tego, lub może dodania dodatkowego pola w adresie aby nie było konieczności sprawdzania za każdym razem, czy adres ściągnął się poprawnie z bazy danych GUS?
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Poprawiliśmy już działanie funkcji - w przypadku gdy "nazwa miejscowości" jest inna niż "nazwa miejscowości poczty" wówczas w polu "kod pocztowy" w nawiasach umieszczana jest "nazwa miejscowości poczty".