Ewidencja zakupów VAT
Czy moglibyście Państwo udostępnić możliwość wygenerowania ewidencji zakupów VAT wg dat otrzymania faktury? Czasami zdarza się zaksięgować fakturę miesiąc lub dwa po jej wystawieniu i powinna ona znajdować się w rejestrze w miesiącu zaksięgowania a nie faktycznego wystawienia. W pliku JPK VAT pojawia się ona poprawnie, ale nie zgadza się z rejestrami VAT. Dodatkowo dużym ułatwieniem by było, gdybyście Państwo dodali do możliwych do wyboru kolumn na liście kosztów datę wpływu. Można by było sobie posortować wg tej daty i faktury wystawione wcześniej, ale otrzymane i wpisane później nie "ginęłyby" wśród wcześniejszych faktur. Z góry dziękuję za pomoc.