Zmiany w zakresie składek do ZUS 2019
ZUS 2019
Przedsiębiorca w 2019 roku będzie co miesiąc odprowadzał do ZUS ponad 1300 zł na ubezpieczenie. A to oznacza, że stawki od ubiegłego roku wzrosły o ponad 7%. Niewątpliwie to największa podwyżka składek od kilku lat. Z czego to wynika? Zmiany wysokości składek ZUS podyktowane są wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Zatem im więcej zarabiamy tym więcej pieniędzy przeznaczamy na składki. Ustalany przez rząd wzrost minimalnego i średniego miesięcznego wynagrodzenia to z reguły dobra wiadomość dla pracowników. To znaczy, że do naszych kieszeni trafiać będzie wyższa pensja. Ale jest też druga strona, która sprawia, że automatycznie wydamy więcej. Prognozowany na rok 2019 wzrost przeciętnego wynagrodzenia za pracę w konsekwencji przełoży się także na to, że zwiększy się składka ZUS. Według prognoz wartość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w tym roku wynosić będzie 2250 zł. Dla porównania w ubiegłym roku kwota ta była o 150 złotych niższa. Z kolei średnie wynagrodzenie w tym roku oszacowano na 4765 zł.

Wysokość składek
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Łączna suma wszystkich kwot odprowadzanych na ZUS czyli składka emerytalna, rentowa, zdrowotna, wypadkowa, Fundusz Pracy, a także dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wyniesie 1316,97 zł. To o 88,27 zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Przy opłacaniu pełnego ZUS-u koszty te rozkładają się następująco:
  • 558,08 zł – składka emerytalna,
  • 228,72 zł – składka rentowa,
  • 70,05 zł – składka chorobowa,
  • 47,75 zł – składka wypadkowa,
  • 70,05 zł – składka na Fundusz Pracy,
  • 342,32 zł – składka zdrowotna.
Termin płacenia składek
Jednostki i zakłady budżetowe mają obowiązek opłacić składki do 5-go dnia następnego miesiąca. W przypadku osób fizycznych samodzielnie opłacających ZUS termin ten upływa 10-go dnia następnego miesiąca. Z kolei do 15-ego mają czas osoby prawne, osoby fizyczne i wspólnicy spółek cywilnych opłacających składkę za pracowników.

Nowy przedsiębiorca, a ZUS
Podmioty, które dopiero rozpoczynają swoją działalność mają możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS, ale tylko w okresie pierwszych dwóch lat funkcjonowania na rynku. Jednak konsekwencje podwyższenia średniego wynagrodzenia dotykają również ich. Co oznacza, że nowy przedsiębiorca w 2019 roku zapłaci składkę ZUS w wysokości 555,89 zł. Kwota ta nie obejmuje Funduszu Pracy. To nie koniec zmian dla początkujących przedsiębiorców w zakresie funduszy na ZUS. Od tego roku podmioty, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły płacić tzw. „mały ZUS”, czy składki proporcjonalne do uzyskiwanego przez firmy przychodu. Warunkiem jest to by zeszłoroczne przychody nie przekroczyły 30-krotności minimalnego wynagrodzenia co daje kwotę 63 tys. zł w roku 2018. Co ważne, tzw. „mały ZUS” obejmuje wyłącznie ubezpieczenie społeczne, natomiast nie dotyczy składki zdrowotnej. To rozwiązanie, które pozwala odciążyć finanse mniejszych podmiotów, które osiągają stosunkowo nieduże roczne przychody z tytułu rozpoczętej dopiero działalności.