Zmiany w JPK i VAT od 1 lipca 2021
JPK i VAT od 1 lipca 2021
Z początkiem lipca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady wypełniania JPK_VAT z deklaracją. To efekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 czerwca 2021 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiany, dotyczące wysyłki jednolitych plików kontrolnych, weszły w życie dokładnie 1 lipca 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że mają one ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych, a także wyjaśnić dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne oraz wprowadzić zmiany, wynikające z tzw. unijnego pakietu VAT e-commerce. Omówienie najważniejszych zmian znajdziesz w tym artykule.

Zbiorczo wykażesz paragony
Na mocy rozporządzenia podatnicy mają możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 złotych, a także faktur wystawianych w formie biletu jednorazowego, które dokumentują na przykład przejazd płatnym odcinkiem autostrady. Pozwala to na zbiorcze wykazywanie tzw. faktur uproszczonych oraz wspomnianych biletów jednorazowych.

Co rozporządzenie doprecyzowało?
Rozporządzenie doprecyzowało przede wszystkim przepisy, odnoszące się do oznaczeń niektórych grup towarów i usług (GTU) oraz procedur specjalnych. Zmieniony został sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na „GTU_01” do „GTU_13”. Uszczegółowione zostały także przepisy, dotyczące wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji. W tych przypadkach podaje się imię i nazwisko albo nazwę nadawcy lub eksportera. Takich danych nie zawiera zaś deklaracja importowa.

Zmiany w JPK i VAT – przepisy przejściowe
Rozporządzenie wprowadziło kilka przepisów przejściowych. Po pierwsze, dotyczą one stosowania (zaczynając od rozliczenia za styczeń 2022 r.) oznaczenia o tym, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których stanowi art. 109b ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten nakłada na podatników, ułatwiających poprzez na przykład platformę handlową dostawę towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustawy, obowiązek udostępnienia na żądanie organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat transakcji i dokonujących ich podatników. Po drugie, przepisy przejściowe dotyczą wykazywania (zaczynając także od rozliczenia za styczeń 2022 r.) daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt, dokonanych zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. I wreszcie po trzecie: dotyczą stosowania w ewidencji oznaczenia „EE” zamiast oznaczenia „WSTO_EE” w rozliczeniach za okres od lipca do grudnia 2021 roku.

Oznaczenie „MPP” w JPK_VAT z deklaracją już nie występuje
Uchylone zostały przepisy, dotyczące stosowania oznaczenia „MPP”. Od 1 lipca 2021 roku nie występuje ono w JPK_VAT z deklaracją – zarówno po stronie sprzedaży, jak i po stronie zakupu w przypadku oznaczania transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.