Zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców
Jesteś przedsiębiorcą? Przygotuj się na kolejne zmiany w akcyzie. Projekt ustawy, który ma za zadanie doprecyzować przepisy dotyczące tego podatku, został niedawno przyjęty przez Radę Ministrów.

W tym przypadku mówimy o projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o zmiany w przepisach, które mają wejść w życie z początkiem 2023 roku. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że ułatwią one przedsiębiorcom prowadzenie swoich działalności gospodarczych, a także ograniczą część obowiązków administracyjnych. Z czym dokładnie to się wiąże? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Zmiany w akcyzie: uproszczone obowiązki administracyjne
Osoby, które mają swoją firmę, mogą liczyć na dodatkowy czas na przygotowanie się do cyfrowej rewolucji. Mowa o konieczności prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej. Zmiana przepisów, którą w październiku 2022 roku przyjęła Rada Ministrów, pozwala na dalsze prowadzenie ewidencji, a także innej dokumentacji, dotyczącej wyrobów akcyzowych, w formie papierowej. Będzie to możliwe jeszcze do 31 stycznia 2024 roku.

Produkcja energii elektrycznej z OZE – tu możesz liczyć na uproszczenia
Projekt przyjętej przez Radę Ministrów ustawy przewiduje także uproszczenia, z których skorzystają podmioty produkujące energię elektryczną z tzw. OZE, czyli z odnawialnych źródeł energii. Dla tych podmiotów, które zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy i wyprodukowaną w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, obowiązki administracyjne mają zostać ograniczone. I tu warto zaznaczyć: rząd zapowiedział, że takie rozwiązanie obejmie również jednostki samorządu terytorialnego.

Samochody hybrydowe a zmiany w akcyzie
Zmiana obejmie również akcyzę dla samochodów hybrydowych. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie, wydłużone ma zostać zwolnienie od tej akcyzy dla wspomnianych aut osobowych typu plug-in, których pojemność silnika spalinowego nie przekracza 2 000 cm³. Według obowiązujących przepisów, to zwolnienie powinno obowiązywać do końca 2022 roku. Jednak wspomniany projekt ustawy wydłuża ten termin aż do końca 2029 roku.

Zmiany w akcyzie dla przedsiębiorców: zniesiony obowiązek certyfikatów
Przyjęty przez rząd projekt ustawy, o którym mowa, zakłada również zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych. Mają nim być objęte te podmioty, które korzystają z obniżonej stawki akcyzy w przypadku krajowej produkcji napojów alkoholowych.