Zmiany przy obliczaniu składki zdrowotnej
Głos przedsiębiorców został wysłuchany – doszło do zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP. Dzięki temu, składkę zdrowotną będzie można wrzucić w koszty. Podstawą do zmian stała się ustawa z 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 4 kwietnia 2022 roku.

O jakiej nowelizacji mowa?
Podpisana przez Prezydenta RP ustawa, wprowadza m.in. regulacje dotyczące zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Te z kolei dotyczą przede wszystkim wspomnianych już zmienionych zasad obliczania składki zdrowotnej.

Zmiany przy obliczaniu składki zdrowotnej
Zgodnie z ustawą, którą podpisał Prezydent RP, podczas ustalania wysokości dochodu należy wziąć pod uwagę szczególne zasady ustalania dochodu w podatku PIT, zawartych w art. 24 ust. 1–2b ustawy o PIT. Chodzi tu m.in. o tzw. różnice remanentowe. Dzięki temu, podczas ustalania rocznej podstawy obliczenia składki zdrowotnej, właściciel firmy będzie mógł uwzględnić różnice remanentowe obliczane dla potrzeb podatku PIT. W praktyce: będzie mógł wziąć pod uwagę także zakupy z minionych lat. W ten sposób przedsiębiorcy, którzy kupili towar w 2021 roku, ale sprzedadzą go w 2022 roku, będą mogli uwzględnić wydatki na te zakupy podczas obliczania składki zdrowotnej. Na tym nie koniec, bo zmiany w przepisach powodują, że dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych nie zostanie powiększony o odpisy amortyzacyjne, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 roku. Co więcej, przy ustalaniu dochodu dla celów obliczenia składki zdrowotnej, pod uwagę nie będzie brana większość dochodów/przychodów wolnych od opodatkowania. Tu jednak ustawodawca zamieścił wyjątki – stanowią je dochody z realizacji nowej inwestycji albo dochody uzyskane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, a także przychody, które zostały objęte ulgą rodzin 4+, ulgą na powrót oraz ulgą dla pracujących seniorów. W tym przypadku należy zaznaczyć, że ta zasada będzie obowiązywać również dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – będzie stosowana przy opłacaniu przez nich składki zdrowotnej.

Zmiany w projekcie zmian w PIT
Kwestia składek zdrowotnych pojawiła się także w innym dokumencie – w projekcie zmian w PIT, który Rada Ministrów przyjęła 22 kwietnia 2022 roku. Znalazł się w nim zapis o możliwości odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców, będących na podatku liniowym, na ryczałcie i na karcie podatkowej. Przepisy, dotyczące zarówno tego, jak i wielu innych rozwiązań, powinny być gotowe w czerwcu 2022 roku. Już teraz wiadomo jednak, że – według projektu – pomniejszenie podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne będzie możliwe dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej wyłącznie do określonego limitu. W przypadku ryczałtowców przychód zostanie pomniejszony o 50 procent zapłaconych składek zdrowotnych. U liniowców – pomniejszony zostanie dochód, przy czym limit wyniesie 8,7 tys. złotych. Z kolei w przypadku podatników, którzy rozliczają się z fiskusem za pomocą karty podatkowej, dojdzie do pomniejszenia podatku – preferencja wyniesie 19 procent zapłaconej składki.