Zmiany podatkowe od lipca 2022 roku
Rodzinne preferencje dla osób, które samotnie wychowują dzieci, obniżenie stawki PIT do 12 procent czy wzrost podatku przeznaczanego na organizacje pożytku publicznego do 1,5 procent – to najważniejsze rozwiązania, jakie obowiązują od 1 lipca 2022 roku. Co to oznacza w praktyce? Szczegóły poniżej.

Podatkowe poprawki, o których mowa, wynikają z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 14 czerwca 2022 roku. Co ważne, zmiany, które weszły w życie od 1 lipca 2022 roku, dotyczą rozliczenia za cały ten rok.

Ulga dla klasy średniej zlikwidowana
Promowana jeszcze kilka miesięcy temu ulga dla klasy średniej, została zlikwidowana. W praktyce oznacza to obniżenie stawki PIT z 17 na 12 procent w pierwszym przedziale skali podatkowej. Jednocześnie na niezmiennym poziomie pozostały: kwota wolna od podatku (wynosi 30 tys. złotych) oraz pierwszy próg podatkowy (wynosi 120 tys. złotych; 32-procentowy podatek jest opłacany dopiero od nadwyżki, czyli tego, co przekroczy 120 tys. złotych w skali roku).

Co istotne, obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent dotyczy wszystkich podatników na skali, czyli zleceniobiorców, emerytów, pracowników oraz przedsiębiorców. Dla tych ostatnich – jeśli nie korzystają z obniżonej stawki PIT – wprowadzono odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. I tu należy zaznaczyć: ci, którzy wcześniej wybrali podatek liniowy albo ryczałt, mogą wrócić na skalę podatkową.

Rodzinne preferencje
Nowe przepisy podatkowe umożliwiają preferencyjne rozliczenie osób, które samotnie wychowują dzieci. To powrót do zasad sprzed 2022 roku. Dodatkowo, wszyscy samotni rodzice mogą korzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku (wynosi ona zatem 60 tys. złotych).

Za sprawą ustawy zwiększono limit kwoty dochodów dziecka, jaki pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowych przez jego rodziców (wynosi on obecnie 16 061,28 złotych). Jednocześnie od dochodów rodzica rozdzielona została renta rodzinna (w ten sposób dziecko może skorzystać ze „swojej” kwoty wolnej od podatku).

Mało tego! Składka zdrowotna od renty małoletnich dzieci, a także od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych bądź obywatelskich, nie będzie pobierana. Mówimy tu o wynagrodzeniu, wynoszącym do 6 tys. złotych rocznie.

1,5 procent na OPP
Obowiązująca od 1 lipca 2022 roku ustawa podniosła procentową wysokość podatku, który podatnik może przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Dotychczas wynosił od 1 procent. Obecnie podniesiono go do 1,5 procent.

Zmiany podatkowe – jakie są kolejne plany?
Na rozwiązaniach, jakie zostały wprowadzone w ostatnich miesiącach nie koniec, bo w planach są kolejne zmiany w podatkach. Przykładowo, od 2023 roku uelastycznione zostaną zasady stosowania kwoty wolnej od podatku. Ma być dzielona nawet pomiędzy trzech płatników i stosowana także w przypadku umów zlecenia.