Zmiana zasady wypłaty wynagrodzenia od 2019 roku
Zdecydowana większość comiesięcznych pensji pracowniczych trafia na konta bankowe. Jest jednak część osób, która z różnych powodów preferuje wynagrodzenie w gotówce. I tu ważna informacja dla wszystkich, którzy w dalszym ciągu chcą dostawać pensję do ręki. Od nowego roku zmieniają się zasady wypłacania wynagrodzeń pracowniczych. Większość transakcji płatniczych odbywa się dziś w formie elektronicznej. Wynika to przede wszystkim z wygody, ale to też kwestia bezpieczeństwa. Noszenie przy sobie większej sumy pieniędzy nie jest rozsądnym rozwiązaniem. W przypadku napaści i kradzieży przeważnie suma ta jest nie do odzyskania. Gdy łupem złodzieja padnie nasza karta płatnicza wystarczy jeden telefon lub szybka wizyta w najbliższej placówce banku by zablokować kartę i uniemożliwić postronnej osobie skorzystanie z niej. Bezgotówkowa forma dominuje także przy wypłacaniu pracownikom wynagrodzenia. Z reguły kwota ta przelewana jest na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. Są jednak przypadki, kiedy to osoby zatrudnione chcą otrzymywać wypłatę w gotówce do rąk. I właśnie te osoby od nowego roku czekają pewne zmiany.

Nowe zasady od 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie wchodzą nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla pracowników. Od tej pory wypłaty będą przelewane na konto bankowe pracownika. Chcąc otrzymać gotówkę zatrudniony będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek. Zmiany te zatem nie dotyczą pracowników, którym wynagrodzenie wpływa już na konto. Pracownicy zatrudnieni z dniem 1 stycznia 2019 roku i później będą otrzymywać wynagrodzenie na konto bankowe. Dotychczas sytuacja wygląda odwrotnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie wypłacane jest do rąk pracownika. Może być ono przelane na konto bankowe za prośbą pracownika złożoną na wniosku z wpisanym numerem konta.

Wypłata w formie bezgotówkowej
Pracownicy zatrudnieni przed wejściem w życie zmian, czyli przed 2019 rokiem, którzy preferują wypłatę w gotówce będą musieli złożyć stosowny wniosek w formie pisemnej lub elektronicznie. Gdy pracownik zmieni zdanie i będzie wolał otrzymywać wypłatę na konto wystarczy, że przekaże pracodawcy numer konta bankowego, na który dokonywany ma być przelew. Po 1 stycznia 2019 roku obowiązkiem pracodawcy będzie poinformowanie pracownika, który otrzymuje wypłatę w gotówce o konieczności złożenia wniosku, gdy w dalszym ciągu w ten sposób chce otrzymywać zapłatę lub uzyskać od niego numer konta bankowego. Pracodawca ma czas do 22 stycznia, z kolei pracownik ma 7 dni od momentu, gdy został poinformowany na to by podać numer konta lub złożyć wniosek. Pracownik będzie mógł otrzymać zapłatę w gotówce w sytuacji, gdy termin wypłaty przypada na dzień przed wysłaniem informacji przez pracodawcę oraz gdy pracownik nie podał numeru rachunku płatniczego ani nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Choć zmiany nie są radykalne zapoznać się musi z nimi każdy pracownik, by mieć świadomość nowych zasad, a także mieć czas na podjęcie ewentualnej decyzji o złożeniu stosowanego wniosku.