Zmiana limitu na firmowe płatności gotówkowe
Pierwszego stycznia tego roku weszło w życie nowe prawo mówiące, że płatności firmowe powyżej piętnastu tysięcy złotych mogą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem firmowego rachunku płatniczego. Wszystko zgodnie z nową ustawą o PIT i CIT, oraz ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, którą podpisał prezydent Andrzej Duda w maju zeszłego roku.

W zeszłorocznym komunikacie Kancelarii Prezydenta dowiadujemy się, że celem tej zmiany w ustawodawstwie jest obniżenie limitu wszystkich płatności zwianych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które dokonywane są bez pośrednictwa rachunku bankowego i powiązanie obowiązku dokonywania płatności bankowych dla rozliczeń podatkowych.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi teraz, że dokonywanie lub przyjmowanie wszelkich płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować poprzez rachunek płatniczy w banku przedsiębiorcy za każdym razem, gdy pojedyncza wartość transakcji, bez względu na ilość wynikających z niej płatności przekroczy piętnaście tysięcy złotych. W przypadku transakcji w walutach obcych do przeliczenia korzysta się ze średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania transakcji. Na dzień dzisiejszy limit transakcji gotówkowych w walutach zagranicznych wynosi piętnaście tysięcy euro.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych głosi, że podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty w tej części w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana w inny sposób niż za pomocą konta bankowego należącego do podatnika.

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że uzasadnieniem przyjęcia takich nowych rozwiązań jest zwieszenie pewności i przejrzystości obrotu gospodarczego. Dodatkowo nowe przepisy mają zapobiegać nierealizowaniu przez firmy obowiązków prawnych, a zwłaszcza obowiązku wskazywania rzeczywistych osiąganych dochodów z prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w celu zmniejszenia płaconego od nich podatku. Nowelizacja ustawy weszła w życie pierwszego stycznia tego roku. Zalecamy więc dużą ostrożność ponieważ Urząd Skarbowy ma zamiar dokładnie pilnować przestrzegania nowego prawa.