Zmiana formy opodatkowania 2020 roku
Zmiana formy opodatkowania
Przełom roku to okres, w którym zwykle wielu właścicieli firm postanawia zmienić formę opodatkowania. Jak ma to wyglądać w 2020 roku? Informacje o nowych formach opodatkowania, a także o innych uproszczeniach dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych PIT oraz podatku dochodowego od osób prawnych CIT, podało Ministerstwo Finansów. Ściślej mówiąc, resort zamieścił je w opublikowanych na internetowym Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej objaśnieniach podatkowych z dnia 27 września 2019 roku.

Forma opodatkowania – kiedy ją wybieramy?
Podatnik, który chce założyć własną firmę, podczas jej rejestracji decyduje o formie opodatkowania. W takim momencie formalności załatwia poprzez złożenie formularza CEIDG-1, czyli formularza o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Forma opodatkowania, na którą decyduje się podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności, staje się wiążąca w odniesieniu do osiąganych w ciągu roku dochodów. Co ważne, wybrana forma opodatkowania nie jest jednocześnie wiążąca dla całego okresu prowadzonej działalności gospodarczej. Przepisy pozwalają bowiem na dokonywanie w tym zakresie zmian.

Jakie formy opodatkowania są dostępne w 2020 roku?
Przedsiębiorca ma do wyboru kilka form opodatkowania swojej działalności gospodarczej. Pierwsza z nich, podstawowa, jest oparta na zasadach ogólnych. Inne to: opodatkowanie według stawki 19% (podatek liniowy), karty podarunkowe oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kiedy podjąć decyzję o zmianie formy opodatkowania?
Decyzja o wyborze formy opodatkowania zapada podczas rejestracji działalności na wniosku CEIDG-1. Służy do tego specjalne oświadczenie, składane przez przedsiębiorcę. Każda kolejna zmiana wymaga składania kolejnych oświadczeń (w formie pisemnej na ręce właściwego naczelnika urzędu skarbowego bądź za pomocą przepisów ustawy o CEIDG). Mimo że dokonanie zmiany formy opodatkowania nie jest skomplikowane, warto wiedzieć, do kiedy należy dopełnić wszelkich formalności w tym zakresie. Właściciel – po raz ostateczny – może dokonać takiego wyboru na podstawie 19-procentowej stawki albo ryczałtem ewidencjonowanym. W tym drugim przypadku jest to możliwe w terminie do 20. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym bądź do końca roku podatkowego (o ile pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego). Wybrana przez przedsiębiorcę forma opodatkowania, obowiązuje przez cały rok podatkowy. Szczegółowych regulacji w tym zakresie można szukać zarówno w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.