Zerowy PIT dla młodych
Zerowy PIT dla młodych
Ponad 2 miliony młodych pracowników może objąć program zerowego PIT. Skorzystają z niego osoby poniżej 26. roku życia. To, że na początku zawodowej drogi ominie ich ta opłata, ma być dla nich zachętą do legalnej pracy w Polsce, trampoliną do dalszych sukcesów i ułatwieniem w odnalezieniu się na rynku pracy. Nowa ulga ma być zastosowana w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - przy czym została przygotowana z myślą o ludziach bardzo młodych, dopiero poznających rynek pracy. To rozwiązanie zakłada bowiem zniesienie podatku PIT dla osób, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia.

Zerowy PIT - na jakich zasadach?
Takie zniesienie podatku PIT obejmie przychody młodego podatnika do wysokości 85 528 złotych w roku podatkowym - i to zarówno przychody wynikające z umowy o pracę, jak i z umów zlecenia. Warto jednak zaznaczyć, że w 2019 roku - w związku z tym, że ta ulga będzie funkcjonować przez zaledwie 5 miesięcy (czyli od sierpnia do grudnia) - limit takiego zwolnienia zostanie przeliczony. Będzie to odpowiednio 5/12 limitu rocznego, a więc dokładnie 35 636,67 złotych. Co ważne, w tym przypadku nie będzie miała znaczenia liczba podpisanych umów albo to, jak wiele jest płatników. Liczyć się będą jedynie zarobki. Jeśli one przekroczą wskazany próg, to opodatkowana (według skali podatkowej) zostanie dopiero nadwyżka. Ministerstwo Finansów podaje, że ktoś, kto zarabia 2250 złotych brutto (i jest zwolniony z podatku PIT dla młodych, do 26. roku życia), będzie mógł zaoszczędzić nawet blisko 1,6 tys. złotych w ciągu roku. Takie rozwiązanie ma zachęcać młodych ludzi do tego, by od początku podejmowali legalne zatrudnienie, a także do pozostania w Polsce i przyczynienia się do rozwoju krajowej gospodarki.

Zerowy PIT dla młodych - od kiedy?
Zerowy PIT ma obowiązywać już od 1 sierpnia bieżącego roku. W praktyce ulga ta będzie zatem mieć zastosowanie do przychodów, uzyskanych właśnie od tej daty. Co ważne, w 2019 roku (dokładnie od sierpnia do grudnia) płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT - oczywiście, o ile młody podatnik przedstawi mu specjalne oświadczenie, z którego wynika, że jego dochody w całości skorzystają z tej ulgi. W przypadku, kiedy takie oświadczenie nie zostanie złożone, młodzi podatnicy - w zeznaniu rocznym za 2019 rok - otrzymają zwrot podatku z tytułu tej ulgi. Nieco inaczej ma być od pełnego, 2020 roku. Wówczas taka ulga zostanie uwzględniona już podczas obliczania zaliczek na podatek, a składanie wspomnianego wyżej oświadczenia nie będzie wymagane.

Zerowy PIT, a składki na ZUS i do NFZ
Tym, co trzeba zaznaczyć jest fakt, że zwolnienia od PIT nie mają niczego wspólnego ze składkami na ZUS i NFZ (w przypadku objęcia młodego pracownika ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym). Należy to od razu oddzielić. Likwidacja podatku PIT dla młodych nie zwalnia ich bowiem z zapłaty składek na wyżej wymienione cele.