Zatrudnienie uchodźców wojennych z Ukrainy
Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić uchodźców z Ukrainy, mogą skorzystać z uproszczonej procedury. Została ona wprowadzona po wybuchu wojny. Jeśli zaś chodzi o pracę sezonową i to, jak wygląda to z perspektywy obywateli Ukrainy, możną ją podjąć bez żadnych pozwoleń.

Przepisy zmieniły się po 24 lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Uchodźcy wojenni, którzy uciekli do Polski, mogą podjąć pracę bez konieczności zdobycia specjalnego zezwolenia. Umożliwia to specustawa z 12 marca 2022 roku. A jak to wygląda w przypadku pracy sezonowej? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Praca sezonowa – czym jest?
O pracy sezonowej mówimy wtedy, kiedy zatrudnienie jest uzależnione od warunków atmosferycznych bądź pór roku. Chodzi zatem na przykład o zatrudnienie w rolnictwie, ogrodnictwie czy w turystyce. Co ważne, należy taką pracę wykonywać nie dłużej, niż przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym oraz w ramach tych działalności, które jako „sezonowe” zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 roku w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. 2017 poz. 2348).

Co ważne, tego rodzaju praca jest dla cudzoziemców możliwa wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy cudzoziemiec, którego chcemy zatrudnić, jest zwolniony z obowiązku posiadania takiego zezwolenia.

Praca sezonowa – uproszczona procedura po 24 lutego 2022 roku
Obywatele Ukrainy, a także ich małżonkowie (o ile wjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku i zamierzają pozostać w naszym kraju), mogą świadczyć pracę sezonową bez konieczności posiadania jakichkolwiek pozwoleń. Mało tego! Nie ma także obowiązku składania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to zgłoszenie się do urzędu pracy i powiadomienie o fakcie podjęcia pracy przez cudzoziemca. Jest na to ściśle określony termin – należy tego dokonać w ciągu 14 dni. Wystarczy powiadomienie online za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl. I tu warto zaznaczyć: takiego zgłoszenia należy dokonać niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę, czy umowa zlecenie.

Legalizacja pracy sezonowej dla osób, które nie są uchodźcami wojennymi z Ukrainy
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zatrudniania obywateli Armenii, Gruzji, Białorusi, Mołdawii lub Rosji. Żeby mogli oni wykonywać prace sezonowe, należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Nie ma jednak potrzeby dołączania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy – tak, jak ma to miejsce w przypadku obywateli innych państw spoza Unii Europejskiej.