Zakup paliwa w Wielkiej Brytanii a koszt firmy
Zakup paliwa w Wielkiej Brytanii
Przedsiębiorcy szukający klientów poza granicami swojego kraju, z reguły muszą odbywać podróże służbowe. Niejednokrotnie korzystają przy tym z prywatnych bądź firmowych pojazdów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednym z nich jest zakup paliwa. Jak to wygląda w przypadku Wielkiej Brytanii? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule. Wątpliwości dostarczają przede wszystkim kwestie rozliczania kosztów zakupu paliwa za granicą na gruncie VAT. Dodatkowo problem stanowi to, że Wielka Brytania nie jest już członkiem wspólnoty europejskiej.

Wielka Brytania poza Unią Europejską – co to oznacza dla przedsiębiorców?
Wielka Brytania nie należy do Unii Europejskiej od 1 lutego 2020 roku. W tzw. okresie przejściowym, który trwał do 31 grudnia 2020 roku, możliwe było rozliczanie transakcji z brytyjskimi kontrahentami na dokładnie takich samych zasadach, jak w przypadku krajów UE. Jednak Brexit spowodował, że Wielka Brytania jest traktowana jako kraj trzeci. W praktyce: prowadzone operacje gospodarcze podlegają w tym przypadku dokładnie takim samym przepisom, jak dla innych krajów, nienależących do wspólnoty europejskiej.

Zakup paliwa a koszt firmy
Podstawowa sprawa: przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatku VAT zakup paliwa poza terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”. Wyjątek stanowią tu koszty wymienione w art. 23. W praktyce: jeśli odbyta podróż zagraniczna była związana z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością, to ma on prawo zaliczyć do kosztów podatkowych zakup paliwa na zagranicznej stacji benzynowej. Warunkiem jest jednak prawidłowe udokumentowanie tego wydatku. Do tego celu można wykorzystać zarówno fakturę, jak i paragon.

Zakup paliwa w Wielkiej Brytanii a Brexit
Po Brexicie podatku od wartości dodanej oraz podatku od towarów i usług nie można utożsamiać z podatkiem, który obowiązuje w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że przedsiębiorca z Polski może wliczyć w koszty podatkowe te wydatki, które w kwocie brutto poniósł na terytorium Wielkiej Brytanii, czyli wydatki powiększone o brytyjski podatek VAT. Paliwo, które zostało zakupione na stacji benzynowej w Wielkiej Brytanii, powinno trafić do kosztów uzyskania przychodu ujętych w kwocie brutto. I dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych. A to oznacza, że przy księgowaniu zakupu paliwa w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów należy uwzględnić kwotę kosztu podatkowego wraz z limitami, jakie obowiązują w podatku dochodowym.