Wybór formy opodatkowania – zmiany 2019
formy opodatkowania 2019
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą rozlicza się z podatku według zadeklarowanej skali. Wybór formy opodatkowania ma wpływ na to ile podatku będzie płacił przedsiębiorca, dlatego przed dokonaniem wyboru warto przeanalizować wszystkie koszty oraz szanowane przychody. Co ważne, od 2019 roku zmienił się termin, w jakim należy podjąć decyzję i złożyć stosowne oświadczenie. W związku ze zmianą przepisów prawa podatkowego 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące wyboru formy opodatkowania. Podatnicy zobowiązani są do złożenia Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód. Z kolei gdy pierwszy dochód przypadł na grudzień danego roku podatkowego, oświadczenie dotyczące formy opodatkowania trzeba przedłożyć do końca roku podatkowego. W przypadku podmiotów rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą wystarczy złożenie wniosku CEIDG, którego elementem jest wybór formy opodatkowania.

Więcej czasu na wybór
Okres ten został przedłużony, gdyż zgodnie z obowiązującymi do końca 2018 roku regułami terminem ostatecznym na dokonanie wyboru był 20 stycznia. W sytuacji kiedy działalność rozpoczynana był w trakcie trwania roku podatkowego oświadczenie należało złożyć najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Ważne by wybór był dobrze przemyślany, ponieważ osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w trakcie trwania roku podatkowego nie będzie miała możliwości zmiany decyzji. Może tego dokonać dopiero od nowego roku podatkowego. W momencie, gdy przedsiębiorca jest zainteresowany zmianą formy płaconego podatku, ale spóźni się z oświadczeniem, jest zobowiązany pozostać na zasadach podatkowych, według których rozliczał się do tej pory. Istotny jest fakt, iż oświadczenia nie trzeba składać każdego roku jeżeli tylko podatnik nie chce zmienić sposobu rozliczania się.

Jaką formę podatku wybrać?
Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru podatku liniowego, który wynosi 19%. Opodatkowaniu podlega dochód, a podatnik nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu i ulg podatkowych. Według stawki liniowej rozliczają się przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, spółki cywilne, jawne, komandytowe i partnerskie. Wybierając tę formę opodatkowania należy pamiętać, że w tym przypadku nie można rozliczać się wspólnie z żoną lub mężem. Inna forma to opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% oraz 20%. W tym przypadku podatek naliczany jest wyłącznie od przychodu. Przedsiębiorcy mogą być jeszcze rozliczani na zasadach ogólnych według stawki 18% odliczając od tego kwotę wolną od podatku czyli 556,02 zł lub 32%. Nieliczni przedsiębiorcy tacy jak podmioty oferujące usługi rozrywkowe mogą wybrać kartę podatkową, która jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Należy wziąć tu pod uwagę wiele elementów tj. wiek podatnika, rodzaj działalności czy liczbę zatrudnionych pracowników.