Wszystko o JPK MAG
plik JPK MAG
JPK MAG, czyli jednolity Plik Kontrolny dla magazynu, stanowi zbiór danych pochodzących ze wszystkich systemów informatycznych podmiotu gospodarczego. Dane te zawierają informacje o wszystkich gospodarczych operacjach, a za sprawą bezpośredniego eksportu danych możliwe jest ich łatwe przetwarzanie. Należy pamiętać, że zgodnie z wymogami Ministra Finansów informacje pliki JPK MAG muszą być zapisywane w formacie XML.

W jakim celu tworzy się plik?
Od 1 lipca 2018 roku każdy przedsiębiorca prowadzący magazyn będzie miał obowiązek przekazania pliku JPK MAG organom kontroli skarbowej i organom podatkowym. Przekazanie danych zawartych w pliku odbywać będzie się w formie elektronicznej na skutek zażądania tych danych przez wspomniane organy. Podatnik nie będzie więc zobowiązany wysyłać danych cyklicznie, jednakże będzie musiał posiadać je na wypadek ewentualnej kontroli. Istotną informacją jest to, że za prowadzenie magazynu rozumie się korzystanie z komputerowych programów księgowych, do których zalicza się także program Microsoft Excel.

JPK MAG dla każdego przedsiębiorcy?
Obecnie obowiązek sporządzania pliku JPK MAG nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą gospodarkę magazynową w formie papierowej jak i przedsiębiorców, którzy w ogóle nie są w posiadaniu magazynów.

Struktura pliku JPK MAG
Plik JPK MAG podzielony jest na cztery dokumenty księgowe:
 • RW, czyli rozchód wewnętrzny;
 • MM, czyli przesunięcie międzymagazynowe;
 • PZ, czyli przyjęcie zewnętrzne;
 • WZ, czyli wydanie zewnętrzne;
Z kolei dokumenty księgowe podzielone są na dwie sekcje:
1) Wartości, a w nich informacje o:
 • dacie sporządzenia dokumentu;
 • numerze dokumentu;
 • dacie otrzymania lub wydania towaru;
 • dane dostawcy lub odbiorcy towaru;
 • wartości ogólnej dokumentu;
 • numerze i dacie sporządzenia faktury przemiennie ze specyfikacją dotyczącej przyjętego lub wydanego towaru.
2) Wiersze, a w nich informacje o:
 • ilości towaru;
 • nazwie towaru;
 • kodzie towaru;
 • cenie jednostkowej towaru;
 • jednostce miary;
 • wartości pozycji;
Kilka magazynów a plik JPK MAG
Na potrzeby raportów dla fiskusa, magazyn powinno rozumieć się nie jako fizyczny budynek lecz jako ewidencję obrotowych aktywów. Sam plik JPK MAG to nic innego jak rozszerzona o dodatkowe informacje ewidencja, która przydatna jest zarówno przedsiębiorcy jak i konieczna do prawidłowego przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy. Nierzadko spotykamy się z sytuacją, kiedy przedsiębiorca prowadzi kilka magazynów. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy firma posiada kilka punktów handlowych. W takim przypadku właściciel przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wygenerowania tylu plików JPK MAG ile magazynów posiada. Innymi słowy: każdy magazyn musi mieć wygenerowany odrębny dla siebie plik z danymi i informacjami dotyczącymi obrotu towarów.

Formy przekazania pliku
Jak już wcześniej wspomniano, plik JPK MAG zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów musi być wygenerowany w odpowiednim formacie – mowa tu o formacie XML. Wybór tego rozszerzenia nie jest przypadkowy, taki format pozwala na łatwe oraz szybkie przetwarzanie danych. Pliki należy sporządzać na koniec każdego miesiąca, a następnie zapisywać je na wybranym przez przedsiębiorcę nośniku danych. Takim nośnikiem może być przenośny dysk twardy, dysk twardy w komputerze, pendrive lub płyta CD. W przypadku ewentualnej kontroli organów podatkowych lub skarbowych dane przekazane będą za pomocą wybranego wcześniej nośnika do wglądu kontrolujących.