Wspólne rozliczanie: co się zmieni, kiedy Grupy VAT zaczną działać?
Od połowy 2022 roku podatnicy będą mogli zawiązywać Grupy VAT. To kolejne rozwiązanie, wprowadzane w ramach tzw. Polskiego Ładu. Na czym dokładnie polega? Jakie daje korzyści? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Grupy VAT zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Rozwiązanie to ma uprościć rozliczenia pomiędzy tymi podmiotami, które są ze sobą powiązane. Ma stanowić ułatwienie dla biznesmenów oraz osób zajmujących się sprawami administracyjnymi.

Grupy VAT – jak to jest zagranicą, a jak będzie w Polsce?
Grupy VAT obowiązują już w niemal 20 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kolejne kraje (w tym m.in. Polska) wkrótce również mają go udostępnić swoim podatnikom.

Wraz z początkiem lipca 2022 roku, od kiedy z tego rozwiązania będzie można korzystać w Polsce, po raz pierwszy od 1993 roku podatek VAT nie będzie pobierany od podmiotów, które (pomimo powiązań) zachowują odrębność prawną. To duża zmiana, bo dziś podatnicy będący powiązani na przykład organizacyjnie, są rozliczani osobno. A to w praktyce sprowadza się przede wszystkim do tego, że wystawiają sobie faktury VAT, a także osobno składają JPK_VAT.

Grupy VAT – jak dokładnie ma to działać?
Po wejściu przepisów w życie, podatnicy będą mogli wspólnie rozliczać podatek, zakładając wspomniane Grupy VAT. Będzie się to sprowadzać do utworzenia jednego zbiorczego pliku JPK_VAT (a nie, jak dotychczas, oddzielnych JPK_VAT z poszczególnych spółek). To również brak VAT oraz faktur wewnątrz grupy, a także możliwość elastycznego zarządzania podatkiem naliczonym.

Z tego rozwiązania skorzystają podmioty, które jednocześnie będą powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Co ważne, nie muszą one mieć statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT. I jako Grupa VAT muszą funkcjonować co najmniej przez 3 lata.

Dla powiązania finansowego obowiązuje kryterium 50-procentowego udziału kapitałowego. W praktyce wygląda to następująco: jeden z podatników bezpośrednio musi posiadać albo ponad 50% akcji/udziałów w kapitale zakładowym, albo ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych (stanowiących bądź zarządzających), albo ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z reszty podatników, należących do Grupy VAT.

W Polsce grupy te mogą tworzyć zarówno krajowe podmioty, jak i polskie oddziały podmiotów zagranicznych. Co więcej, to rozwiązanie dostępne nie tylko dla dużych, ale również dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Grupy VAT – jakie to ma dać korzyści?
Podstawową korzyścią jest zmniejszenie biurokracji. W końcu powiązane ze sobą firmy będą mogły się rozliczyć jako jeden podatnik (składany będzie jeden zbiorczy JPK_VAT). Do tego dochodzi neutralność obrotów pomiędzy członkami zawiązanej Grupy VAT, co ma zachęcać do inwestowania w Polsce (zarówno inwestorów z kraju, jak i z zagranicy). Przepływy pieniężne mają być bardziej efektywne.

Mało tego! Od 1 lipca 2022 roku przestaną obowiązywać: tzw. biała lista, czyli weryfikacja kontrahenta w wykazie podatników oraz konieczność stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Warto też zaznaczyć, że obroty w obrębie Grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu. Nie są również dokumentowane fakturami.