Ustawa o systemie teleinformatycznym
Prezydent RP podpisał ustawę o systemie teleinformatycznym. To rozwiązanie, które ma pomóc w obsłudze niektórych umów. Ma być ułatwieniem przede wszystkim dla pracodawców i zleceniodawców. Jakie rozwiązania weszły w życie? W jakim stopniu dotyczy to przedsiębiorców? Tego i wiele więcej dowiesz się z naszego artykułu.

Ustawa o systemie teleinformatycznym – kto i na jakiego typu ułatwienia może liczyć?
W przypadku pracodawców i zleceniodawców nowe przepisy mają pomóc w prowadzeniu umów, a także w archiwizowaniu różnych dokumentów. System ma również uprościć proces naliczania oraz odprowadzania podatków, a także składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. To oznacza, że obciążenia, z jakimi na co dzień muszą się mierzyć mikroprzedsiębiorcy, powinny się zmniejszyć. Dodatkowo, poprawie ma ulec ochrona praw osób, które wykonują czasowe i proste prace.

Podstawą owych zmian jest ustawa o systemie teleinformatycznym. To właśnie w oparciu o nią powstanie system, który ułatwi obsługę umów o pracę, umów zlecenia, a także umów uaktywniających. Plan jest taki, by pozwalał on na przykład na wydawanie świadectwa pracy, na obliczanie przysługującego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego czy na przekazywanie zgłoszeń do ubezpieczeń oraz do urzędu skarbowego. Mało tego! Właśnie w ramach tej ustawy rozszerzone zostanie zastosowanie podpisu zaufanego – tak, by można go było wykorzystać do zawierania umów.

Jakie rozwiązania wiążą się z ustawą o systemie teleinformatycznym?
Wśród rozwiązań, jakie przewiduje wspomniana ustawa, jest przede wszystkim… samo stworzenie systemu teleinformatycznego, na bazie którego możliwe będzie korzystanie z wielu udogodnień, a także zawieranie umów o pracę, umów zlecenia oraz umów uaktywniających. Wszystkie dokumenty będzie można w jednym miejscu bezpiecznie przechowywać, a – w razie potrzeby – również udostępniać.

Co więcej, użytkownicy owego systemu IT będą mogli korzystać z gotowych wzorów wspomnianych umów. Dokładniej mówiąc, taka możliwość pojawi się przed mikroprzedsiębiorcami, rolnikami, osobami fizycznymi, a także firmami, które zatrudniają do dziewięciu osób.

Warto zaznaczyć, że system teleinformatyczny, o którym tutaj mowa, zostanie zintegrowany z systemami rządowymi. Konkretnie: ze stroną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (praca.gov.pl), a także Ministerstwa Rozwoju i Technologii (biznes.gov.pl).

Ustawa już jest, a kiedy ruszy system?
Ustawa z 16 listopada 2022 roku o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów weszła już w życie, ale na wspomniane rozwiązania IT trzeba trochę poczekać. Uruchomienie owego systemu ma nastąpić do 2025 roku. Choć ustawodawca przewidział zmianę tego terminu, a dokładniej: jego skrócenie. Jeśli zatem wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nic nie stoi na przeszkodzie, by do uruchomienia systemu doszło znacznie wcześniej.