Ustawa o podatku akcyzowym - zmiany w 2017
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku akcyzowym sprecyzowana została między innymi kwestia korzystania ze zwolnienia od akcyzy w obrocie alkoholem etylowym uznanym za całkowicie skażony. Inne ważne zmiany dotyczą zgłoszeń o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, rejestracji podmiotów i zabezpieczeniu akcyzowym. Najnowsza nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym nabrała mocy 27 maja tego roku.

Rejestracja w podatku akcyzowym, oraz zgłoszenie o zaplanowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym
Zgodnie z nowelą do ustawy każdy przedsiębiorca, który nabywa alkohol etylowy całkowicie skażony za pomocą środków skażających, które dopuszczone są we wszystkich krajach Unii Europejskiej lub innymi środkami skażającymi, które dopuszczone zostały przez państwo członkowskie unii, w którym doszło do skażenia musi złożyć zawiadomienie rejestracyjne "AKC-R", przez co zgłasza planowane nabycie wewnątrzwspólnotowe we właściwym urzędzie. Przedsiębiorcy mają 30 dni na rejestrację licząc od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli od 27 czerwca tego roku.

Zwolnienie od akcyzy alkoholu etylowego uznanego za całkowicie skażony
Nowa wersja ustawy mówi o sposobach skażenia i powiązaniu ich z konkretnymi czynnościami, które powodują zwolnienie z podatku akcyzowego:
  • W imporcie i przy produkcji na terytoriom kraju zwolniony z akcyzy jest alkohol etylowy, który jest całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi, które dopuszczone są przez ustawodawstwo w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • W momencie nabycia wewnątrzwspólnotowego zwolnione z akcyzy są alkohole etylowe całkowicie skażone dodatkowymi substancjami skażającymi, które dopuszczone zostały przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdzie doszło do skażenia;
  • W momencie produkcji na terytorium danego kraju lub przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym lub w imporcie zwolniony z odprowadzenia podatku akcyzowego jest alkohol etylowy, który został całkowicie skażony środkami skażającymi, które zostały dopuszczone we wszystkich państwach UE jednocześnie. Mowa o tak zwanym euroskażalniku.

Kwestia zabezpieczeń akcyzowych
W momencie nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego uznanego za całkowicie skażony przedsiębiorca nie ma obowiązku złożenie zabezpieczenia akcyzowego wynikającego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego (zgodnie z artykułem 78 ustęp 1 ustawy o podatku akcyzowym).