Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
wartość środka trwałego
Ustalenie wartości początkowej to najważniejszy krok, który umożliwia sklasyfikowanie elementu firmowego majątku jako środka trwałego. Prawidłowe ustalenie ma podstawowe znaczenie przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych. To niezwykle ważne, by możliwe było właściwie ustalenie kosztów uzyskiwania przychodów, dochodu oraz należnego podatku dochodowego. Sprawdź, jak ustalić wartość początkową środka trwałego, by uniknąć naliczania obciążających koszty firmowe odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe to składniki będące własnością lub współwłasnością firmy, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 12 miesięcy. Są wykorzystywane przez firmę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do jej użytkowania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Pojęcie środków trwałych w Polsce funkcjonuje w prawie podatkowym, a także bilansowym. Zgodnie z przepisami Ustawy o PIT, środki trwałe powinny być kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Podstawowymi elementami, które mieszczą się w zakresie środków trwałych są:
  • budowle,
  • budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • środki transportu, maszyny, urządzenia.
Po co ustalamy wartość początkową środka trwałego?
Wartość początkowa środka trwałego jest podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych. Bardzo ważną kwestią jest jej prawidłowe ustalenie, ponieważ ma ona decydujący wpływ na podstawę opodatkowania, a w konsekwencji na wysokość podatku dochodowego płaconego przez firmę. Sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych zależy przede wszystkim od sposobu nabycia środka trwałego.

Co to jest amortyzacja?
Amortyzacja to nic innego, jak wyrażenie w walucie fizycznego zużycia majątku trwałego, do którego doszło w wyniku jego uczestnictwa w czasie działalności przedsiębiorstwa, wliczone bezpośrednio w koszty działalności firmy. Amortyzacja jest kosztem obniżającym podstawę opodatkowania, ale nie jest wydatkiem. Oznacza to, że nikomu nie oddajemy z tego tytułu zarobionych pieniędzy. Jest to wyłącznie rachunkowy zapis, który obniża podstawę opodatkowania, a tym samym płacony przez nas podatek dochodowy.

Aby możliwym było dokonanie odpisu amortyzacyjnego, firma musi spełniać następujące warunki:
  • wartość składnika majątku musi przekraczać 3 500 zł,
  • składnik majątku musi być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
  • składnik majątku musi być własnością dokonującego amortyzacji,
  • składnik majątku musi być kompletny i zdatny do użytku, by spełniać określoną funkcję w prowadzonej przez podatnika działalności.
Jak ustalać wartość początkową środka trwałego?
Wartość początkową stanowi zazwyczaj cena nabycia, której składowymi są następujące czynniki:
  • cena zakupu netto lub brutto (w zależności czy przedsiębiorca jest płatnikiem VAT),
  • koszty związane z zakupem środka trwałego, naliczane do dnia przekazania go do użytkowania, do których zaliczamy: koszty montażu oraz instalacji, akcyzę i cło (przy zakupach zagranicznych), ubezpieczenia, opłaty notarialne, skarbowe.
Środki trwałe, w momencie przyjęcia do użytkowania ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości początkowej. Metody szacowania tej wartości uzależnione są od sposobu wejścia w posiadanie takiego składnika majątku. Warto poświecić temu trochę czasu, ponieważ skrupulatne prowadzenie ewidencji środka trwałego pozwala uniknąć wielu kłopotów związanych z rozliczeniami podatku.