Ulga termomodernizacyjna
Prowadzisz prace termomodernizacyjne? Wymieniasz stare źródło ciepła na nowe? Inwestujesz w odnawialne źródła energii? Między innymi w tych przypadkach możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Pamiętaj o tym przy składaniu zeznania rocznego za 2021 rok. Z tego artykułu dowiesz się tego, kto może być beneficjentem takiej ulgi, jak obliczyć jej wysokość oraz w jaki sposób to udokumentować. Szczegóły znajdziesz w tym artykule.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?
Ulga termomodernizacyjna wiąże się z wydatkami na termomodernizację domu jednorodzinnego. Przysługuje tylko wtedy, gdy budynek jest oddany do użytku (nie dotyczy budynków będących dopiero w budowie). Pozwala odliczyć wydatki ponoszone w ramach działań termomodernizacyjnych. I tu ważna uwaga: żeby z tego skorzystać, konieczny jest… porządek w dokumentacji. Faktura na dany produkt musi być wystawiona na właściciela bądź współwłaściciela domu jednorodzinnego (także tego, który jest w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej). Tylko te osoby mogą bowiem skorzystać ze wspomnianej ulgi termomodernizacyjnej.

Prowadzisz prace termomodernizacyjne? Odlicz to od podatku
Wydatki na ulgę termomodernizacyjną można odliczyć w kilku przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy są to działania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Po drugie, kiedy dotyczą termomodernizacji, która zakończy się maksymalnie w ciągu kolejnych trzech lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek). Po trzecie, kiedy podatnik dysponuje dokumentującą te działania fakturą (musi być wystawiona przez podatnika podatku od towarów i usług, który nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku). Na tym nie koniec, bo żeby skorzystać z ulgi, wspomniane wydatki nie mogą być pokryte z dofinansowania, pochodzącego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co więcej, podatnik nie może tych wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, nie może ich odliczyć od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz nie może ich uwzględnić w innych ulgach.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną?
Składając roczne zeznanie podatkowe, ulgę można odliczyć od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym albo od przychodu, który podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Kwota takiego odliczenia nie może być wyższa, niż 53 000 złotych (dotyczy to wszystkich prac termomodernizacyjnych, prowadzonych w tych budynkach, które należą do podatnika będącego ich właścicielem albo współwłaścicielem). Tam, gdzie wydatki zostały opodatkowane podatkiem VAT, należy odliczyć pełną kwotę, razem z tym podatkiem (o ile nie odliczono już tego podatku w oparciu o ustawę o podatku od towarów i usług). Podstawą od odliczenia jest faktura, wystawiona przez podatnika VAT czynnego albo faktura zawierająca podatek od wartości dodanej, która została wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.