Ulga na złe długi w PIT
długi w PIT
Jeszcze niedawno "ulga na złe długi" to termin, który znany był znany przede wszystkim podatnikom VAT. To właśnie oni mogą korzystać z tej procedury, jeśli od swoich kontrahentów w wyznaczonym terminie nie otrzymali płatności. Wkrótce taka ulga będzie możliwa również w podatkach dochodowych. Ulgi na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) znalazły się w grupie działań, mających na celu ograniczenie tzw. zatorów płatniczych. Zostaną wprowadzone na wzór wspomnianej ulgi w zakresie VAT. Ulga na złe długi w PIT i CIT to jedno z kilku rozwiązań, których celem jest wspomniane ograniczenie zatorów płatniczych. W ich skład wchodzą również skrócenie terminów do zapłaty, zobowiązanie największych przedsiębiorstw do informowania o swoich praktykach płatniczych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a także umożliwienie prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ściganie firm, które powodują największe zatory.

Ulga na złe długi w PIT - jaki jest jej cel?
Ulga na złe długi w PIT ma być lekiem na problemy z płynnością finansową, która nierzadko może skutkować nawet upadłością małych firm przy ich "zderzeniu się" z dużym podmiotem. Zmiany w podatkach mają temu zaradzić. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że projekt tych zmian powstał w oparciu o doświadczenia innych krajów, należących do Unii Europejskiej - m.in. Francji i Holandii. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Założenie jest takie, by pozytywnie wpływały na płynność finansową przedsiębiorstw, a także na ich rozwój.

Ulga na złe długi - jak to ma działać?
Z ulgi na złe długi będą mogli korzystać na przykład przedsiębiorcy, którzy wystawili faktury (za usługi, które wykonali albo za zorganizowane przez nich dostawy towarów), ale jak na razie nie dostali za to pieniędzy. Taka ulga pozwoli bowiem na skorygowanie podstawy opodatkowania (pomniejszenie jej) o wartość niezapłaconych wierzytelności. W praktyce, z takiej ulgi będzie można skorzystać, jeśli ta wierzytelność nie zostanie uregulowana albo zbyta (obojętnie w jakiej formie). I chodzi tu o okres 90 dni - licząc od dnia, w którym upłynął termin płatności, określony w umowie bądź na fakturze.

Jak ulga na złe długi wpłynie na nabywców?
Ulga na złe długi ma mieć również wpływ na nabywców. Jeśli nie będą oni regulować swoich zobowiązań na czas, to nowe prawo nałoży na nich nowe obowiązki. I mowa tu o korekcie podstawy opodatkowania - przy czym w tym przypadku chodzi o jej zwiększenie. Jeśli przekroczony zostanie wspomniany termin 90 dni, to nastąpi powiększenie podstawy opodatkowania o wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane. Tym samym, ma to zmotywować dłużników do spłaty swoich zobowiązań. Przy czym warto zaznaczyć, że dłużnik, który będzie chciał później uregulować swoje zobowiązania, uzyska prawo do częściowego obniżenia podstawy opodatkowania. Będzie to dotyczyło okresu, w którym ureguluje on swoje zobowiązanie.