Ulga na start
Ulga na start
Działalność bez rejestracji i ulga na start – nadchodzą zmiany w prawie dla przedsiębiorców. Już w tym roku na przedsiębiorców czekają liczne zmiany w prawie. Część nowości już weszła w życie, reszta natomiast wejdzie już niebawem. Do tych najważniejszych zmian należy prowadzenie działalności bez rejestracji oraz ulga na start, która przydzielana jest po założeniu działalności gospodarczej.

Działalność bez rejestracji
Zgodnie z artykułem 5 ustawy Prawa przedsiębiorców, działalności gospodarczej nie stanowi działalność osoby fizycznej, jeśli osoba ta w ciągu ubiegłych 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej, a należny przychód z działalności w żadnym z miesięcy nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dzięki temu przepisowi osoby wykonujące prace dorywcze lub prace drobne nie będą już miały obowiązku rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nie będą musiały opłacać składek ZUS. Wszystko to będzie miało miejsce, jeśli zostanie spełniony jeden warunek - wartość przychodu miesięcznego nie przekroczy połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2018 będzie to kwota rzędu 1050 złotych. Istotną kwestią, o jakiej należy wspomnieć jest fakt, że w chwili obecnej za prowadzenie działalności gospodarczej bez rejestracji grożą bardzo wysokie kary. Na podatnik który uchyla się od płacenia należnej daniny możliwe jest nałożenie kary finansowej, której wysokość waha się od 666,50 zł do nawet 19 200 złotych.

Ulga na start
Opłacanie składek ZUS było dotychczas obowiązkiem każdego przedsiębiorcy zakładającego własną działalność gospodarczą od samego początku jej istnienia. Dla niektórych jednak obowiązywały preferencyjne stawki - tak zwany „mały ZUS”. Po zmianach, zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy, którzy otwierają swoją działalność gospodarczą będą przez pierwsze pół roku całkowicie zwolnieni z obowiązku opłacania składek. Jest to bardzo dobra wiadomość dla nowych przedsiębiorców, którzy dopiero wchodzą na rynek. Należy jednak wspomnieć, że aby skorzystać z ulgi na start konieczne będzie spełnienie dwóch warunków:
  • W ramach prowadzonej działalności nie mogą być wykonywane takie same czynności dla byłego pracodawcy, jakie wykonywane były dla niego na etacie jeszcze przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  • Działalność musi być zakładana po raz pierwszy, lub ponownie, ale po upływie 60 miesięcy od zamknięcia poprzedniej działalności.
Należy pamiętać, że ulga nie będzie obowiązywała tych, którzy rozpoczęli działalność przed wejściem w życie nowych przepisów. Jeśli więc ktoś planuje założenie własnego biznesu, powinien jeszcze przez jakiś czas wstrzymać się z działaniami. Zakładając działalność po wejściu w życie nowych przepisów, możliwe będzie uzyskanie półrocznego zwolnienia ze składek na rzecz ZUS. A co po upływie tych sześciu miesięcy? Przedsiębiorca będzie mógł zgłosić się do preferencyjnego ZUS-u. Dzięki temu posunięciu, przez kolejne dwa lata składki będą znacznie niższe. Tak zwany „mały ZUS” w 2018 roku będzie wynosił 504,66 zł bez dobrowolnej składki chorobowej lub 520,10 zł z uwzględnieniem tej składki.

Co jeszcze nowego w tym roku?
Poza obowiązkiem przesyłania danych z ewidencji zakupu i sprzedaży w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego przez mikroprzedsiębiorców, w życie ma też wejść Split Payment. Jest to mechanizm podzielonej płatności, polegający na podzieleniu kwoty VAT i kwoty netto za faktury na osobne konta bankowe. Jak widać rok 2018 zdecydowanie obfituje w zmiany prawne, których wejście w życie w dużym stopniu wpłynie na działalność przedsiębiorców oraz księgowych.

Równie istotną, chociaż jeszcze szeroko nie komentowaną zmianą jest powstanie STIR, czyli Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej. Izba ta w swoim założeniu służyć ma to wymiany danych pomiędzy administracją skarbową a bankami. W razie sytuacji, gdy wykryte będą rachunki zakładanych przez tzw. “słupy” - możliwe będzie zablokowanie konta podatnika, co w efekcie będzie dużym utrudnieniem dla oszustów. Przed nami jeszcze wiele zmian, które już wcielane są w życie lub które są zapowiedziane. Należą do nich wyższe stawki VAT a także e-zwolnienia, e-składka, e-paragon a także zmiany w zakresie zwolnień z kasy fiskalnej czy dodatkowa opłata przy zakupie reklamówek z tworzyw sztucznych.