Spółka cywilna
Spółka cywilna
Spółka cywilna jako jedyna nie jest zaliczana do katalogu spółek handlowych. Wynika to z tego, że została uregulowana w Kodeksie cywilnym a nie w Kodeksie Spółek Handlowych jak pozostałe. Dodatkowo spółka cywilna nie jest typową spółką, jakie znamy, gdyż nie tworzy niezależnego podmiotu gospodarczego. Spółka cywilna jest więc idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą połączyć swoje siły i razem realizować określone cele biznesowe. Aby ją stworzyć konieczne jest by wspólnicy zawarli pomiędzy sobą umowę. Innymi słowy spółka cywilna stanowi najprostszą formę prowadzenia firmy przez co najmniej dwie osoby. Warto też wspomnieć, że spółka nie musi tworzyć działalności zarobkowej. Dopuszczalne jest powołanie jej w różnych celach, na przykład w przypadku konieczności wybudowania wspólnej drogi.

Wzór umowy spółki cywilnej
Przypominamy, że wzór umowy spółki cywilnej można bezpłatnie wygenerować i pobrać w naszym serwisie: Umowa spółki cywilnej

Tanie rozwiązanie
Niewątpliwym atutem takiego rozwiązania jest fakt, że spółka cywilna jest najtańszą opcją dla prowadzenia wspólnej firmy. Do jej założenia nie jest potrzebna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym jak również niepotrzebne są żadne umowy w formie aktu notarialnego. Te dwa istotne aspekty sprawiają, że wspólnicy nie ponoszą opłat za każdorazowy wpis do rejestru. Kolejnym atutem spółki cywilnej jest brak konieczności sporządzania bilansów finansowych, jakie należy wypełnić każdego roku, a także brak konieczności prowadzenia skomplikowanej księgowości. Jeżeli wspólnicy dojdą do wniosku, że współpraca się nie układa lub cel jak na przykład budowa drogi został zakończony – to bez większego trudu mogą taką spółkę zlikwidować, nie generując przy tym nadmiernych kosztów likwidacyjnych.

Plusy spółki cywilnej
Do kolejnych zalet spółki cywilnej należy brak wyznaczonego przez ustawę minimalnego kapitału początkowego czy też minimalnych wkładów, jakie do spółki mieliby wnieść wspólnicy. Jeśli natomiast obroty spółki nie przekraczają 1 200 000 Euro, to istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości. Jak wspomniano wyżej, spółkę w prosty i tani sposób można zlikwidować lub przekształcić w dowolną spółkę prawa handlowego bez konieczności zakładania nowego podmiotu gospodarczego. Dzięki przepisom o dokonaniu przekształcenia na uproszczonych zasadach, takie przemianowanie spółki cywilnej w spółkę jawną jest jeszcze mniej skomplikowane.

Minusy spółki cywilnej
Dużą wadą jest fakt, że wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania spółki. Może więc dojść do sytuacji gdzie wspólnicy będą musieli spłacać większe od aktywów długi kosztem własnego majątku. Kolejną wadą spółki cywilnej jest brak możliwości jej funkcjonowania w formie jednoosobowej. W przypadku, gdy jeden ze dwóch wspólników postanowi wypowiedzieć swoje udziały – spółka cywilna przestaje istnieć. Dodatkowo wystąpienie ze spółki może odbyć się tylko raz w roku - 3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego. W przypadku ewentualnych sporów sądowych spółka cywilna nie może pozywać ani być pozywana ze względu na fakt, że nie jest odrębnym bytem prawnym. Ostatnią uciążliwością jest konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej przez każdego ze wspólników a co za tym idzie - ponosić konsekwencje prawne i podatkowe. Ma to jednak też swoją zaletę – dzięki temu spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego.

Jak założyć spółkę cywilną?
Założenie spółki cywilnej należy do bardzo prostych zadań. Najważniejszym etapem jest zawarcie na piśmie prostej umowy spółki pomiędzy co najmniej dwójką wspólników. Spółka cywilna nie wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Konieczny jest jednak wpis do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Założenie spółki cywilnej wymaga podpisania umowy spółki cywilnej. W umowie spółki cywilnej powinny znaleźć się takie dane jak:
  • dane wszystkich wspólników;
  • wyznaczony wspólny cel gospodarczy;
  • kwestie dotyczące podejmowania decyzji w spółce oraz jej reprezentacji;
  • wnoszone wkłady bądź też inny sposób dążenia do osiągnięcia celu spółki;
  • możliwość podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki;
  • udział w zyskach i stratach;
  • określenie roku obrachunkowego spółki;
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
  • Nadanie numeru REGON;
  • Zgłoszenie do ZUS-u i Urzędu Skarbowego;
Z pełną stanowczością można więc stwierdzić, że spółka cywilna jest jedną z najczęściej wybieranych form współpracy, na jaką decydują się grupy przedsiębiorców. Wynika to z wielu ułatwień prawnych oraz dzięki temu, że korzystając z tego rozwiązania mamy szansę na uniknięcie skomplikowanych i uciążliwych formalności.