Split payment - co to jest i kogo dotyczy?
Split payment
Spośród wszystkich dochodów podatkowych największe wpływy zapewnia podatek VAT. Nie dziwi więc, że to w związku z tym podatkiem Ministerstwo Finansów boryka się z największą liczbą oszustw i wyłudzeń. Od lipca 2018 roku weszła w życie metoda split payment, czyli metoda podzielonej płatności VAT. To właśnie z tym modelem Ministerstwo Finansów wiąże niemałe nadzieje. Jest to bowiem zdecydowana nowość w polskim systemie podatkowym i jednocześnie kontrowersyjna zmiana. Według Ministerstwa Finansów taka zmiana w prawie ma na celu „uszczelnić” VAT i stać się skutecznym narzędziem w walce z oszustwami podatkowymi w Polsce.

Czym jest split payment?
Split payment jest mechanizmem płatności za faktury. Po jego zastosowaniu kwota VAT (wydzielona z kwoty brutto należnej sprzedawcy) wpłynie na konto VAT które będzie charakteryzowało się ograniczoną dostępnością dla przedsiębiorcy. Kwota netto wpłynie natomiast bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy.
Innymi słowy - jeżeli jesteśmy nabywcą, który kupił przedmiot lub usługę, to wartość sprzedaży netto wpłacimy na wskazany rachunek rozliczeniowy dostawcy. Resztę zapłaty odpowiadającej kwocie VAT uiszczamy na specjalnym rachunku bankowym sprzedającego. Wszelkie środki które dostępne są na wspomnianym wcześniej, rachunku VAT - sprzedawca może wykorzystać do zapłaty podatku VAT w przypadku rozliczeń z urzędem skarbowym lub kontrahentami. Istotną informacją jest fakt, że taki mechanizm zastosować można tylko w przypadku tych transakcji, które dokonywane są za sprawą przelewu w polskich złotych na rzecz innych podatników.

Metoda dobrowolna?
Stosowanie metody podzielonej płatności jest dobrowolne. W przypadku, gdy jesteśmy nabywcami to właśnie my decydujemy o tym czy i którą fakturę zapłacimy z zastosowaniem tego modelu. Mechanizm ten możemy stosować bowiem w sposób wybiórczy. Ministerstwo Finansów podkreśla, że split payment jest dobrowolny, jednak jak łatwo zauważyć – jedynie jednostronnie. W przypadku, gdy sprzedawca nie jest zainteresowany taką metodą płatności, może otrzymać zapłatę, która podzielona zostanie na rachunek rozliczeniowy i rachunek VAT - jednak zgodnie z decyzją kupującego. Należy więc pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszelkie postanowienia co do metod płatności regulować w umowach pomiędzy nabywcą a dostawcą. Kontrahent zgodnie z zasadą swobody umów ma prawo do decydowania o tym, w jaki sposób będzie dokonywał rozliczeń przeprowadzonych transakcji.

Zalety split payment
Niewątpliwie najważniejszą zaletą zastosowania tej metody będzie szybki zwrot podatku VAT. Na wniosek podatnika (który to wniosek zostanie złożony wraz z deklaracją podatkową) Urząd Skarbowy będzie miał obowiązek dokonać zwrotu ciągu 25 dni. Kolejną zaletą jest fakt, iż w sytuacji skorzystania z metody split payment w ramach płatności za tak zwane towary wrażliwe (do których należą między innymi: dyski twarde, oleje rzepakowe a także paliwa i wyroby stalowe) – przedsiębiorca nie będzie odpowiadać za ewentualne zaległości podatkowe dostawcy. Dodatkowo pojawi się możliwość obniżenia należności podatkowej. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z tej możliwości, jeżeli wcześniej wyśle deklarację podatkową i opłaci należny VAT ze specjalnego rachunku bankowego. Obniżkę przedsiębiorca wyliczyć będzie mógł samodzielnie, za pomocą prostego wzoru.

Wady split payment
Największą niedogodnością jest zmniejszenie płynności finansowej, gdyż przedsiębiorca nie będzie miał możliwości swobodnego korzystania z pieniędzy zgromadzonych na specjalnym rachunku bankowym do celów VAT. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność płacenia osobnym przelewem za każdą fakturę, nawet jeżeli dotyczy ona tego samego kontrahenta. Przy zastosowaniu metody podzielonej płatności nie będzie więc już możliwe sporządzanie zbiorczych przelewów za większą liczbę faktur.
VAT OSS