Slim VAT – czym jest i jak działa?
Slim VAT
SLIM VAT to pakiet rozwiązań, którego celem jest uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT. Ministerstwo Finansów zapowiedziało go jako odpowiedź na zgłaszane do tego resortu oczekiwania przedsiębiorców. SLIM VAT to efekt przeprowadzonego przez resort finansów audytu przepisów. Jego celem było dostosowanie owych przepisów do warunków działania biznesu - zarówno tego małego, jak i średniego.

SLIM VAT - czym jest?
SLIM VAT to skrót od simple, local and modern VAT. Jest zbiorem objaśnień, które - w związku z tym, że są wiążące dla administracji skarbowej - ma uprościć prowadzenie działalności gospodarczej. To główna zmiana, jaka została ostatnio wprowadzona do ustawy o podatku od towarów i usług. W praktyce są to objaśnienia podatkowe, dotyczące pakietu uproszczeń w zakresie rozliczeń podatku VAT. Innymi słowy, dokument ten zawiera przykłady praktycznych zastosowań nowych przepisów podatkowych. Obowiązuje on od 1 stycznia 2021 roku.

SLIM VAT - gdzie pojawiły się zmiany?
SLIM VAT wprowadził zmiany w VAT w czterech obszarach. Ministerstwo Finansów wyróżniło tu: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe. W pakiecie SLIM VAT przewidziano wydłużenie terminu na wywóz towarów z zachowaniem stawki 0 % przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy. Zapadła także decyzja o wydłużeniu terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco. W pakiecie SLIM VAT pojawiło się również rozwiązanie pozwalające na stosowanie w VAT kursu waluty obcej. Co więcej, pakiet SLIM VAT wprowadził możliwość odliczenia VAT przy refakturowaniu usług noclegowych. Dokument ten przewiduje także podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł oraz doprecyzowuje kwotę przyjmowaną dla tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej wartości jako kwoty netto (bez podatku). Zgodnie z SLIM VAT, nie ma konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in-minus. Wprowadzono natomiast przepis, dotyczący rozliczania korekt zwiększających cenę. Zgodnie z nim, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Objaśnienia podatkowe SLIM VAT to również zbiór informacji o sposobie stosowania znowelizowanych przepisów dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych oraz mechanizmu podzielonej płatności. Mało tego! W pakiecie SLIM VAT przedstawiono także nowe zasady wprowadzone w przepisach ustawy o VAT w zakresie opodatkowania zaliczek, jakie otrzymuje dostawca na poczet eksportu towarów w sytuacji, gdy (w związku ze specyfiką dostawy) termin wywozu towarów wykracza poza okres 6 miesięcy.

Po SLIM VAT jest już SLIM VAT 2
Na SLIM VAT się nie skończyło. Rząd przyjął już kolejny pakiet uproszczeń, które mają ułatwić rozliczanie podatku od towarów i usług. Jest on skumulowany w pakiecie SLIM VAT 2. Pakiet SLIM VAT 2 przewiduje m.in. wprowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach. To łącznie kilkanaście zmian. Ministerstwo Finansów zapowiada, że mają one zdjąć z przedsiębiorców część obowiązków.