Ruszył e-KRS
e-KRS
Chcesz złożyć wniosek do rejestru przedsiębiorców KRS? Teraz zrobisz to elektronicznie. Pomaga w tym tzw. e-KRS. To szansa na załatwienie wielu formalności online, bez wychodzenia z domu. Całkowicie elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy działa od 1 lipca 2021 roku. Jest zwieńczeniem zmian, jakie rozpoczęły się już w 2018 roku. Wówczas Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o KRS, która została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości. Z czasem wprowadzane były kolejne rozwiązania technologiczne, ułatwiające korzystanie z systemu. Aż do lipca 2021 roku, kiedy wprowadzono finalne zmiany.

e-KRS – jak to się zmieniało przez ostatnie lata?
e-KRS ma być ułatwieniem dla przedsiębiorców. Przy jego pomocy, przez Internet, mogą oni pobrać odpis (tylko w całym 2020 roku za pośrednictwem wyszukiwarki KRS skorzystano z tego ponad 28,7 mln razy – właśnie tyle informacji użytkownicy pobrali w tym okresie). Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy umożliwia także składanie dokumentów finansowych w formie elektronicznej. Można to robić bezpłatnie, przy pomocy Repozytorium Dokumentów Finansowych. W praktyce: każdy z takich dokumentów nie trafia już do sądu w formie papierowej, ale właśnie drogą online. Stanowi to ułatwienie dla samych przedsiębiorców oraz spore oszczędności dla wymiaru sprawiedliwości. To oznacza, że zamiast stosów papierowych akt, które trzeba fizycznie przechowywać, wszystko jest archiwizowane elektronicznie. I choć dotychczas do KRS w postaci elektronicznej wpływało niewiele spraw (według danych Ministerstwa Sprawiedliwości: nie więcej, niż 10 procent), to obecnie (od 1 lipca 2021 roku) wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców są składane właśnie w ten sposób. Załatwianie tego całkowicie online ma nie tylko przyspieszyć rejestrację spółek, ale i dać dostęp do pełnej dokumentacji bez wychodzenia z domu. Celem jest również to, żeby skutecznie odciążyć sądy rejestrowe oraz poprawić z nimi komunikację.

W jakich sytuacjach e-KRS może być pomocny?
Na katalog e-usług, związanych z rejestrem, składa się przede wszystkim możliwość składania elektronicznych wniosków o wpis bądź jego zmianę w przypadku rejestru przedsiębiorców KRS. Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy pomaga także złożyć pismo procesowe do sądu rejestrowego, zgłosić dokument finansowy do Repozytorium Dokumentów Finansowych czy udostępnić informację o podmiotach, które są wpisane do KRS. e-KRS pozwala ponadto na elektroniczną korespondencję z sądem rejestrowym oraz przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych tych podmiotów, które są wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

Jak skorzystać z e-KRS?
Z całkowicie elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego można skorzystać na dwa sposoby. Po pierwsze służy do tego Portal Rejestrów Sądowych. Po drugie: Repozytorium Akt Rejestrowych.