Rozliczenie CIT-8
Rozliczenie CIT-8
Rozliczenie CIT-8 to deklaracja, która dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dotyczy więc na przykład właściciela spółki kapitałowej, który za pomocą tego formularza może rozliczyć osiągnięte dochody albo poniesione straty. Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, zeznanie podatkowe CIT-8 należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego (przy czym należy wziąć pod uwagę to, że obecnie ten termin został wyjątkowo wydłużony do 31 października 2019 roku). Co ciekawe, dla tego podatku same źródła przychodów nie są istotne.

Rozliczenie CIT-8 - kogo to dotyczy?
Rozliczenie CIT-8 dotyczy przede wszystkim osób prawnych, czyli tych, które na przykład mają spółkę akcyjną albo spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Formularz ten muszą wypełnić również osoby mające podatkową grupę kapitałową (jako jednostki dominujące w tej grupie), a także te mające spółkę kapitałową dopiero w organizacji (czyli te, które są na etapie od zawarcia umowy spółki, do czasu uzyskania specjalnego wpisu do rejestru). Ponadto zeznanie podatkowe CIT-8 dotyczy jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej (wyjątkiem są tu spółki bez osobowości prawnej), czego przykładem może być wspólnota mieszkaniowa. Kolejny przypadek to posiadanie spółki bez osobowości prawnej z siedzibą bądź zarządem w innym kraju, niż Polska (to na przykład spółka komandytowo-akcyjna). I wreszcie CIT-8 dotyczy posiadaczy spółek komandytowo-akcyjnych z siedzibą albo z zarządem w Polsce.

Składam zeznanie podatkowe CIT-8, a co ze sprawozdaniami?
Rozliczeniom CIT-8 towarzyszą sprawozdania. Należy pamiętać, żeby je przygotować. Mowa tu o trzech różnych typach sprawozdań. Pierwsze z nich to sprawozdanie finansowe, które składa się w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Kolejne to sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej - je z kolei składa się razem z formularzem CIT-8. Oprócz tego jest jeszcze tzw. sprawozdanie uproszczone, które składa się w przypadku, kiedy przychody albo koszty roczne przekroczą 10 mln euro (je także składa się razem z formularzem CIT-8).

Rozliczenie CIT-8 - o czym jeszcze warto pamiętać?
Formularz CIT-8 liczy zaledwie cztery strony. Oprócz niego, można złożyć również kilka innych dokumentów. W ten sposób można skorzystać z różnych ulg albo odliczeń. Jednocześnie warto pamiętać, że zeznanie podatkowe CIT-8 można podpisać wyłącznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (tego rozliczenia nie można podpisać Profilem Zaufanym oraz wysłać poprzez platformę ePUAP).

Zerowy CIT-8 - co to jest?
Jednocześnie warto zaznaczyć, że istnieje także coś takiego, jak zerowy CIT-8. To formularz, który należy złożyć, jeśli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie ma podatku do zapłaty. Czyli - innymi słowy - należy go złożyć, jeśli podatnik nie wykaże przychodów albo kosztów ich uzyskania.