Rozliczanie dochodów z zagranicy
dochody z zagranicy
Sposób rozliczenia dochodów z zagranicy uzależniony jest od treści umowy podatkowej, jaką podpisała Polska z państwem, w którym powstały.

Powoli zbliża się termin rozliczenia z fiskusem. Kiedy będziemy przygotowywać się do rozliczenia pitów za zeszły rok należy ustalić, czy w naszej sytuacji jako osoba, która zarabia za granicą, musimy rozliczać się z polskim urzędem skarbowym. Kluczową rzeczą w tej sprawie jest tzw. rezydencja podatkowa. To od niej zależy, w jakim kraju podatnik mieszka. Zgodnie z przepisami podatkowymi, rezydencja podatkowa nie ma nic wspólnego z obywatelstwem, ani miejscem zameldowania, a bardziej z fizycznym przebywaniem w danym kraju. Ustawodawca przez miejsce zamieszkania rozumie:
  • posiadanie w danym kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych);
  • przebywanie w danym kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (dla PIT w Polsce jest to rok kalendarzowy).
Osoby mieszkające za granicą, niebędące polskimi rezydentami podlegają jedynie tzw. ograniczonemu obowiązkowy podatkowemu i rozliczają w kraju jedynie te dochody, które tu osiągnęli. Aby to zrobić rozliczają się na formularzu PIT-28 lub PIT-38 w zależności od źródła dochodów. Jeżeli zaś jest się rezydentem podatkowym w Polsce to należy rozliczyć wszystkie dochody (nawet zagraniczne) w Polsce.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Po ustaleniu czy i co rozliczamy w Polsce należy wybrać odpowiednią metodę obliczenia podatku. Do wyboru są dwie – wyłącznie z progresją lub odliczenie proporcjonalne. Wybór metody obliczenia podatku uregulowany jest w zapisach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na czas pisania tego artykułu istnieje 91 takich umów podpisanych z różnymi państwami. Należy pamiętać, że umowy te są ciągle modyfikowane, a aktualna i pełna lista zawartych umów znajduje się pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl w kategorii ABC podatków – umowy międzynarodowe.

Metoda opodatkowania - wyłączenie z progresją
Metoda wyłączenia z progresją na polskich PITach wyłącza z podstawy opodatkowania dochód, który osiągnęliśmy za granicą, który zwolniony jest z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aby ustalić stawkę podatkową od pozostałego dochodu należy zastosować stawkę podatkową właściwą dla całego dochodu, razem z tym, który został osiągnięty za granicą. Umowy na taki sposób rozliczania zawarto na przykład z : Austrią, Chinami, Chorwacją, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Indonezją, Irlandią, Japonią, Kanadą, Kuwejtem, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Szwecją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną i Włochami.

Metoda opodatkowania - odliczenie proporcjonalne
Metoda odliczenia proporcjonalnego oznacza, że dochód, który osiągnęliśmy za granicą opodatkowany jest w Polsce ale od podatku należnego odliczamy podatek, który zapłacony został za granicą. Odliczenie takie legalne jest tylko do wysokości podatku, który przypada proporcjonalnie na dochód, który uzyskaliśmy za granicą. Metodę tą stosuje się obecnie w przypadku umów zawartych między innymi z Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją i Stanami Zjednoczonymi.