Rok podatkowy i rok obrotowy
Rok podatkowy i obrotowy
Rok podatkowy i rok obrotowy - szczególnie na początku prowadzenia działalności gospodarczej - bywają błędnie traktowane jako synonimy przez przedsiębiorców. Dlatego korzystanie z tych terminów zamiennie, nie zawsze jest poprawne. Co oznaczają? W jakim kontekście można się nimi posługiwać? Odpowiedź poniżej. W wielkim skrócie, rok podatkowy wskazuje na okres rozliczenia się z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego. Natomiast rok obrotowy jest okresem rozliczenia się z właścicielami firmy oraz z innymi użytkownikami sprawozdań finansowych. Biorąc pod uwagę okres trwania, rok podatkowy i rok obrotowy czasami się pokrywają. Nie oznacza to jednak, że oznaczają to samo. Istnieją bowiem między nimi różnice.

Czym jest rok podatkowy?
Zgodnie z art. 11 ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, rok podatkowy to rok kalendarzowy - o ile ustawa podatkowa nie stanowi inaczej.
Przyjęte jest zatem, że zazwyczaj rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Wyjątek, czyli zmiana tego okresu, może nastąpić wtedy, kiedy dokument o nazwie Ordynacja Podatkowa przyjmowałby za rok podatkowy inny okres. W takim przypadku wszyscy podatnicy musieliby się dostosować do nowego okresu, co automatycznie skutkowałoby dostosowaniem realizacji rozliczeń do zmienionego harmonogramu. W przypadku podmiotów mających osobowość prawną, rok podatkowy również jest rokiem kalendarzowym. Jednak w tej sytuacji może pojawić się wyjątek - w umowie spółki albo w statucie można bowiem wyznaczyć rok podatkowy w innym okresie (nie musi się on zaczynać typowo w styczniu). Przy czym tu także musi to być okres następujących po sobie dwunastu miesięcy kalendarzowych. Warto pamiętać, że o takiej zamianie należy zawiadomić naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

Czym jest rok obrotowy?
Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 9 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, rok obrotowy to rok kalendarzowy bądź inny okres, który trwa przez 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych i służy do realizacji celów podatkowych. To, w jakim okresie przypada rok obrotowy, a także jego zmiany, określają statut bądź umowa, w oparciu o którą utworzono daną jednostkę. W przypadku, kiedy rozpoczęła ona działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe, a także sprawozdanie finansowe za ten okres można połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za następny rok. W sytuacji, kiedy dojdzie do zmiany roku obrotowego, pierwszy rok obrotowy po zmianie powinien być dłuższy, niż wspomniane 12 kolejnych miesięcy. Tak, by kolejny rok obrotowy mógł już być w pełni zgodny z ustawową definicją roku obrotowego, a w dokumentacji panował porządek.

Rok podatkowy a rok obrotowy
Zarówno rok podatkowy, jak i rok obrotowy służą do realizacji rozliczeń podatkowych. Biorąc pod uwagę okres, w którym obowiązują, mogą się pokrywać, ale to wcale nie jest warunek konieczny. Czas ich obowiązywania może być również całkowicie rozbieżny - i właśnie dlatego nie należy obu tych terminów traktować zamiennie, jako synonimy, bo nimi nie są. To, co różni oba pojęcia to także fakt, że informacji o nich nie znajdziemy w jednym, obszernym dokumencie. Definicji roku podatkowego szukamy bowiem w ustawie Ordynacja Podatkowa, a roku obrotowego - w ustawie o rachunkowości. W dodatku obie te ustawy powstały w innym okresie. Oba te pojęcia tylko pozornie odnoszą się do tego samego. Dlatego przy posługiwaniu się tymi terminami, należy jednoznacznie określić okresy, do których się one odnoszą. Tylko precyzja wypowiedzi sprawi, że w tym przypadku nie dojdzie do błędów i rozbieżności.