Raport fiskalny miesięczny oraz dobowy
Raport fiskalny miesięczny
W ciągu dnia do każdego zakupionego przez klienta produktu należy wystawić paragon, który potem jest dla klienta podstawą do ewentualnej reklamacji, a dla osoby, która prowadzi działalność gospodarczą jest z kolei podstawą do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Każdy przedsiębiorca, który za pomocą kasy fiskalnej ewidencjonuje sprzedaż jest zobowiązani do tego, aby drukować raporty fiskalne sprzedaży. Dokumenty te często nazywane są raportami dobowymi lub raportami miesięcznymi. Czym są raporty fiskalne? Kiedy należy je drukować? Czy trzeba to robić codziennie? Na powyższe pytania odpowiadamy poniżej.

Czym jest raport fiskalny?
W § 2 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących zawarta jest definicja czym jest raport fiskalny: "Rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku". Innymi słowy raportami fiskalnymi określamy dokumentny zawierające niezbędne informacje, na postawie których dochodzi do rozliczenia podatkowego.

Raport dobowy – dzienny
Raport dobowy to dokument, który musi być wykonywany na koniec każdego dnia i wykonuje się go po zamknięciu całej sprzedaży. Podatnik ma możliwość by dokonać tego również na następny dzień, lecz koniecznie musi to nastąpić przed dokonaniem kolejnej sprzedaży. Oznacza to, że danego dnia każda sprzedaż powinna zostać udokumentowana i zawarta w raporcie dobowym. Istnieje obowiązek sporządzenia raportu fiskalnego minimum jeden raz dziennie, jednak można sporządzać go znacznie częściej. Przedsiębiorca ma możliwość by w ciągu dnia dokonać nawet kilka raportów dobowych, gdyż w przepisach prawa nie istnieje narzucony limit ich wykonywania. W każdym z wypadków kwoty (nawet z kilku raportów) dadzą ostatecznie kwotę przedstawiającą sumę z całego dnia.

Raport miesięczny
Raport miesięczny to dokument będący podsumowaniem całego miesiąca, oznacza to, że zawiera w sobie wszystkie raporty dobowe, jest on pełnym podsumowaniem tych raportów które z kolei zapisane są w pamięci fiskalnej. Raport miesięczny musi być wykonywany na koniec każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz nie później niż do 25 dnia każdego kolejnego miesiąca. Raport musi być wykonany przed rozpoczęciem sprzedaży pierwszego pracującego dnia kolejnego miesiąca.

Brak sprzedaży a raport
Co dzieje się więc w przypadku, gdy danego dnia nie zarejestrowano żadnej sprzedaży? W takiej sytuacji podatnik nie ma obowiązku drukowania raportu dobowego. Brak raportu fiskalnego z któregoś z dni traktowany będzie jako sprzedaż zerowa.

Raport fiskalny to raport zerujący
Raporty fiskalne często nazywane są także zerującymi. Nazwa ta ma swoje źródło stąd, że po wykonaniu raportu sprzedaż rozpoczynana się od zera. drukowanie raportów zarówno dobowych jak i miesięcznych jest dla wszystkich przedsiębiorców pewnego rodzaju utrudnieniem a także kolejnym obowiązkiem w natłoku już istniejących, o których muszą pamiętać, to jednak istnieją pewne korzyści z prowadzenia tego rodzaju ewidencji. Dzięki temu przedsiębiorca ma stałą weryfikację osiąganych przychodów, a także ma możliwość kontrolowania poprawności przeprowadzanych transakcji.