Przychody z innych źródeł
Przychody z innych źródeł
Zbieranie pieniędzy na budowę wymarzonego domu, kupno działki czy samochodu albo po prostu na "czarną godzinę", często wymaga od nas znalezienia dodatkowych źródeł przychodów. Warto zatem wiedzieć, jak takie przychody wykazać w rocznym rozliczeniu PIT. Odpowiedź znajdziecie poniżej. Mowa tu o tzw. przychodach z "innych źródeł". Znając je, możemy określić, czy nasz dodatkowy przychód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, czy nie.

Skąd wiemy, co jest przychodem z "innych źródeł"?
Informacji na ten temat należy szukać w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapisy dotyczące typowo źródeł przychodów znajdują się w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT. Właśnie w tym zbiorze pojawia się osobny katalog "inne źródła". Co ciekawe, nie są one tam dokładnie wyszczególnione. Z zasady działa to tak, że opodatkowane są wszelkiego rodzaju dochody, o ile Minister Finansów nie zaniechał od nich poboru podatku albo o ile nie są od takiego opodatkowania PIT wyraźnie zwolnione. W praktyce oznacza to zatem, że jeśli nie możemy naszego przychodu przyporządkować do żadnego z dokładnie wymienionych w tej ustawie źródeł i jednocześnie nie został on objęty zwolnieniem z PIT albo zaniechaniem poboru podatku, to należy go wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym. I widnieje on wówczas w formularzu PIT jako przychód z "innych źródeł".

Co może być przychodem z "innych źródeł"?
W związku z tym, że możliwości na znalezienie dodatkowych źródeł przychodu jest mnóstwo i ciągle powstają nowe, to w przepisach określone zostały jedynie przykłady takich sytuacji. Mówiąc dokładnie, znajdziemy je w art. 20 ustawi o PIT. W tym otwartym katalogu "innych źródeł" znalazły się:
- kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny (w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych),
- kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz wypłaty z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego,
- zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
- alimenty,
- stypendia,
- świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach,
- dotacje (subwencje) inne, niż wymienione w art. 14,
- dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do innych źródeł przychodów określonych,
- należne przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego,
- przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych,
- przychody osiągane z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
- niektóre przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych ze wskazanymi w ustawie wyjątkami.

Przychody z "innych źródeł" - jak je rozliczać?
Warto sobie uświadomić, że jeśli uzyskamy przychody z "innych źródeł", to wcale nie musi to oznaczać wystąpienia podatku. Niektóre przychody są bowiem z takiego podatku po prostu zwolnione - w całości bądź częściowo. Wykazując więc przychód w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, warto wcześniej dokładnie prześledzić listę zwolnień z podatku. Warto przy okazji dokładnie sprawdzić limity zwolnień od PIT. I jeszcze jedna ważna sprawa: przychody z "innych źródeł" należy (tu nastąpiła zmiana!) wykazać na formularzu PIT-11.