Przedłużenie tarczy antyinflacyjnej z podpisem prezydenta
Pomysł przedłużenia tarczy antyinflacyjnej zyskał aprobatę prezydenta RP. Andrzej Duda złożył podpis pod stosowną nowelizacją ustawy o VAT. Jakich rozwiązań dotyczy? Tego dowiesz się z tego artykułu.

Nowelizacja, o której mowa, przedłuża tarczę antyinflacyjną w zakresie akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. podatku handlowego. Ma się przyczynić do walki z inflacją, m.in. poprzez ograniczenie wzrostu cen na stacjach paliw.

Jakie rozwiązania zostały przedłużone o dwa miesiące?
Przedłużenie do końca lipca 2022 roku obejmuje przede wszystkim obniżkę stawek podatku akcyzowego na prąd, a także akcyzy na niektóre paliwa silnikowe (takie, jak olej napędowy, gaz skroplony LPG, benzynę silnikową i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa). Mało tego! Na ten sam okres energia elektryczna, która jest wykorzystywana przez gospodarstwa domowe, również została zwolniona z podatku akcyzowego. A i na tym nie koniec, bo przedłużenie tarczy antyinflacyjnej dotyczy również wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży wspomnianych tu paliw. Poza tym, na dwa miesiące – na cały czerwiec oraz lipiec 2022 roku – obniżono akcyzę na lekki olej opałowy (ściślej mówiąc: obniżono jej stawkę do minimum unijnego).

Tarcze antyinflacyjne z kolejnym przedłużeniem?
Rozwiązania, o których mowa w powyższym akapicie, obowiązują do końca lipca 2022 roku. Właśnie pod takimi zmianami niedawno podpisał się prezydent RP, Andrzej Duda. Taki sam termin ważności ma również druga tarcza antyinflacyjna, obniżająca stawki VAT m.in. na żywność i nawozy. Jednak już wiadomo, że i na tym się nie skończy. Wszystko dlatego, że 9 czerwca 2022 roku Sejm przyjął ustawę, nie tylko wprowadzającą tzw. wakacje kredytowe, ale i m.in. wydłużającą działanie wspomnianych tarcz antyinflacyjnych. W tym przypadku mówimy o ustawie o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, w której znalazły się zapisy o wydłużeniu tarcz antyinflacyjnych nie tylko do 31 lipca, ale do 31 października 2022 roku.

Tarcze antyinflacyjne – o jakich stawkach mówimy?
Obecnie (na podstawie nowelizacji podpisanej przez prezydenta RP) stosowana jest obniżona stawka podatku VAT na paliwa – zamiast 23 proc., to dzisiaj 8 proc. Niższa jest również stawka VAT na prąd i ciepło, która aktualnie wynosi 5 proc. W ramach obowiązujących tarcz antyinflacyjnych mamy do czynienia również z zerowymi stawkami VAT. 0 proc. obowiązuje zarówno na gaz, jak i na wybrane środki produkcji rolniczej, na nawozy, a także na podstawowe produkty żywnościowe. Z kolei do końca października 2022 roku obowiązywać będzie również zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, a także obniżki stawek akcyzy – zarówno na prąd, jak i na niektóre paliwa silnikowe. Dodatkowo, posłowie zdecydowali o niższej akcyzie na lekki olej opałowy. Ponadto do 31 października 2022 roku obowiązywać będzie czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw.