Program do faktur dla inkubatorów przedsiębiorczości
inkubator przedsiębiorczości
Nasz program dostosowaliśmy na potrzeby inkubatorów przedsiębiorczości, które korzystając z naszych usług mogą w prosty i szybki sposób udostępniać program do prowadzenia księgowości swoim klientom.

Dla administratorów inkubatora
Administrator inkubatora poprzez panel administracyjny (dostępny na stronie - Ustawienia > Użytkownicy) otrzymuje następujące możliwości:
  • dodawanie kont użytkowników, logowania się na konta użytkowników oraz nadawania określonych uprawnień (wszystkie możliwe uprawnienia dla konta są wymienione na stronie - Uprawnienia konta), dodatkowe informacje na temat kont użytkowników znajdują się na stronie - Pomoc > Konta użytkowników;
  • kontrolowanie finansów każdego użytkownika poprzez akceptowanie dokumentów wystawionych przez danego użytkownika;
  • możliwość automatycznego wystawiania faktur VAT na podstawie zaakceptowanych faktur proforma wystawionych przez użytkownika;
  • generowanie różnego rodzaju raportów/zestawień dla danego użytkownika oraz pobieranie ich jako pliki w formatach: HTML, PDF i CSV, XLS;
Dla użytkowników inkubatora
Użytkownicy inkubatora w ramach dostępu do konta udzielonego przez administratora inkubatora, otrzymują następujące możliwości:
  • wystawianie faktur swoim klientom (na początku faktura pro forma po akceptacji przez administratora inkubatora - faktura VAT);
  • na fakturach wystawianych przez użytkownika jako wystawca widnieje nazwa inkubatora oraz dodatkowo nazwa użytkownika (nazwą użytkownika mogą być dowolne dane np. dane adresowe, dane mogą być dowolnie oznaczone, np. jako realizujący sprzedaż);
  • tworzenie własnej bazy klientów oraz produktów;
  • pobieranie wystawionych faktur w wersji PDF oraz wysłanie ich klientowi bezpośrednio z programu;
  • wprowadzanie własnych faktur zakupowych (kosztowych) za kupowane towary oraz usługi;
  • generowanie różnego rodzaju raportów/zestawień oraz pobieranie ich jako pliki w formatach: HTML, PDF i CSV, XLS.