Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe
Mimo regularnie rosnącej w ostatnich latach płacy minimalnej, wielu Polaków wciąż nie ma żadnych oszczędności albo "na czarną godzinę" zgromadziło jedynie niewielką kwotę. Część zarabia na tyle mało, że ciężko cokolwiek odłożyć, a część po prostu żyje ponad stan. W tym, żeby odłożyć trochę pieniędzy na starość, mają pomóc Pracownicze Plany Kapitałowe. Tzw. PPK to nic innego jak system długoterminowego oszczędzania - docelowo: właśnie na emeryturę. Ma zdeterminować obecnych pracowników do tego, by odkładali pieniądze z myślą o dalekiej przyszłości. O ile oczywiście dany pracownik w ogóle chce korzystać z Pracowniczych Planów Kapitałowych, bo udział w tym jest dobrowolny.

Pracownicze Plany Kapitałowe - na czym polegają?
PPK to - w wielkim skrócie - rodzaj dodatkowego konta bankowego, na które regularnie odkładamy pewną kwotę pieniędzy i szybko o nich zapominamy (tak, by później skorzystać z całości zgromadzonej kwoty). To jednak spore uproszczenie, bo w przypadku PPK możemy mówić o trzech źródłach wpłat.
Po pierwsze, to wpłaty dokonywane przez samego pracownika (zwykle to 2 procent wynagrodzenia brutto, ale może być tych pieniędzy także mniej albo więcej). Po drugie, mówimy tu o dodatkowych środkach, które do PPK są przelewane przez pracodawcę (na ten cel przekazuje on 1,5 procent wynagrodzenia). Po trzecie, coś od siebie "dorzuca" tu także Państwo, raz w roku dopłacając 240 złotych (przy czym od Państwa można otrzymać także dodatkowy bonus na starcie, czyli jednorazową wpłatę w wysokości 250 złotych przy rozpoczęciu odkładania pieniędzy w PPK).

Pracownicze Plany Kapitałowe - dla kogo?
Z PPK mogą korzystać pracownicy, zatrudnieni na przykład na umowę o pracę. Nie dotyczy to natomiast osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Istotny jest także wiek pracownika. Jeśli ma on powyżej 18 i poniżej 55 lat, to udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest niejako automatyczny (o ile oczywiście pracownik sam tego chce). Natomiast żeby skorzystać z PPK między 55. a 70. rokiem życia - konieczne jest samodzielne zgłoszenie się do tego systemu. Ponadto warto wziąć pod lupę nowych pracowników - oni mogą przystąpić do PPK po 3-miesięcznym okresie próbnym, czyli po 3 miesiącach od momentu zatrudnienia.

Czy z PPK można zrezygnować?
Rezygnacja z oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych jest możliwa w dowolnym momencie. Jednak wycofanie zgromadzonej w ten sposób kwoty przed ukończeniem 60. roku życia, będzie się wiązało z "karami" finansowymi. Należy wówczas zwrócić całą kwotę otrzymaną od Państwa, a także zapłacić podatek od zysków kapitałowych od wszystkich środków zgromadzonych w PPK, pochodzących z wpłat pracownika. Jeśli zaś chodzi o część finansowaną przez pracodawcę, to 30 procent zgromadzonych w ten sposób środków, zostanie przekształconych w składkę emerytalną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast od pozostałych 70 procent, pracownik musi zapłacić kolejny podatek od zysków kapitałowych. Żeby uniknąć dodatkowych opłat, a jedynie skorzystać z oszczędzonych w PPK pieniędzy, należy po nie sięgnąć dopiero po ukończeniu 60. roku życia albo wtedy, kiedy pracownik będzie miał do czynienia z dwoma wyjątkami. Pierwszy z nich, to nagła choroba (swoja bądź członka rodziny) - przy czym mowa tu tylko o wypłacie części zgromadzonej kwoty. Natomiast druga, to kwestia pokrycia wkładu własnego przy braniu kredytu hipotecznego (przy czym tę kwotę trzeba zwrócić, bo można to potraktować jedynie jako pożyczkę).