Praca na etacie a prowadzenie działalności
Praca na etacie
Pracujesz na etacie? To wcale nie musi być Twoje jedyne źródło utrzymania. Jeśli jesteś choć trochę przedsiębiorczy, to możesz dodatkowo założyć działalność gospodarczą. Możesz ją prowadzić niezależnie od pracy na umowie o pracę. Takie połączenie dwóch źródeł zarobków to nie tylko zwiększenie dochodów, ale i poczucie bezpieczeństwa, wynikające z tego, że trafiają one na konto z niezależnych od siebie źródeł. To także szansa, by w ramach działalności gospodarczej przetestować ryzykowne rozwiązanie (bądź cały szereg rozwiązań) - jeśli okaże/okażą się one nieskuteczne, zawsze pozostaje jeszcze praca na etacie. Oczywiście, nic samo się nie zadzieje. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że szansa na podwójne źródła dochodu to także podwójne obowiązki. Niewątpliwie wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami i przedkładania realizacji kolejnych zleceń nad odpoczynek po 8-godzinnym czasie pracy. Niemniej jednak dla ambitnych i dobrze zorganizowanych osób jest to do pogodzenia. Etat to niewątpliwie poczucie bezpieczeństwa. Z kolei własna działalność gospodarcza to gwarancja dużej swobody w działaniu.

Chcesz pracować na etacie i otworzyć własną działalność? Na to musisz uważać!
Pracujesz na etacie, a dodatkowo chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą? Obowiązkowo przejrzyj umowę zawartą z obecnym pracodawcą. Szczególnie należy zwrócić uwagę na kwestię zakazu konkurencji (o ile taka wzmianka pojawiła się w dokumencie). Jeśli taki zapis widnieje w umowie o pracę, to jego zignorowanie może nieść za sobą konflikt z pracodawcą albo nawet problemy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo z Urzędem Skarbowym. Taka klauzula o zakazie konkurencji może być przeszkodą przede wszystkim w przypadku otwierania działalności o podobnym charakterze, co dotychczasowa praca na etacie.

Umowa o pracę i własna działalność gospodarcza – co ze składkami na ubezpieczenia ZUS?
W przypadku przedsiębiorcy mającego dochody z kilku źródeł (w tym przypadku z etatu i prowadzenia własnej firmy), mówimy o tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są tu zależne od wynagrodzenia, wynikającego z umowy o pracę. Jeśli etat gwarantuje co najmniej wynagrodzenie minimalne, to osoba, która dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. W tej sytuacji składki są pobierane wyłącznie z tytułu umowy o pracę. Z kolei jeśli pracownik na etacie otrzymuje niższe wynagrodzenie, czyli w praktyce pracuje w niepełnym wymiarze godzin, to podlega ubezpieczeniom także z tytułu prowadzenia działalności. To zaś oznacza konieczność opłacania składki na ubezpieczenie społeczne. Warto w tym miejscu zauważyć, że w 2021 roku minimalne wynagrodzenie, o którym tu mowa, wynosi 2800 złotych brutto. Z kolei składka na ubezpieczenie zdrowotne od działalności gospodarczej to w 2021 roku 381,81 zł.
RODO