Polski Ład - jaką formę opodatkowania wybrać?
Polski Ład formy opodatkowania
Ma zmniejszyć społeczne różnice i poprawić warunki do życia w Polsce. Takimi hasłami rząd zapowiada główne założenia tzw. Polskiego Ładu. Program ten wiąże się z licznymi zmianami – m.in. w podatkach.

Nowe rozwiązania obowiązują od 1 stycznia 2022 roku. Tego, jakie wiążą się z tym szanse i problemy w kwestii form opodatkowania, dowiesz się z tego artykułu.

Jak Polski Ład wpływa na kwotę wolną od podatku?
Polski Ład zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Podniesiono ją do 30 tys. zł. Będą mogli z tego skorzystać podatnicy, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych (w tym przypadku opodatkowaniu podlega dochód).

Nowe rozwiązanie zakłada również wzrost progu podatkowego do 120 tys. zł. Od 2022 roku kwota zmniejszająca podatek wynosi dokładnie 5100 zł. W praktyce: jeśli podatnik nie zdecyduje się na wybór innej formy opodatkowania, niż ta podstawowa, to zapłaci podatek dochodowy według stawki 17% (do 120 tys. zł) oraz 32% (od nadwyżki dochodu przekraczającego kwotę 120 tys. zł).

Jednocześnie, rozliczając się na zasadach ogólnych za 2022 rok, podatnicy będą mogli skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych. To m.in. ulga na dziecko, ulga na nabycie terminala płatniczego, ulga rehabilitacyjna czy możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Polski Ład a skala podatkowa
Ogólne zasady opodatkowania może zastosować każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółek. W tym przypadku nie ma limitu dochodów. Takie rozwiązanie pozwala na opodatkowanie dochodów z różnych źródeł (ale nie wszystkich) w jednym zeznaniu. Daje to szansę na skorzystanie z wielu ulg podatkowych. Należy tu jednak zaznaczyć, że niekorzystna dla podatnika jest sytuacja, w której przekracza on 120 tys. zł dochodu – wówczas obowiązuje go wspomniana wyżej stawka 32%.

Polski Ład a podatek liniowy
Z podatku liniowego może skorzystać każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółek. Tu także nie ma limitu dochodów, a dochód jest opodatkowany. W przypadku podatku liniowego mówimy o 19-procentowej stawce podatku. Co ważne, jest to stała stawka podatkowa. Podatnik, który zdecyduje się na taką formę opodatkowania, musi się jednak liczyć z brakiem wielu ulg.

Polski Ład a ryczałt
Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może skorzystać każda osoba fizyczna, która ma przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także wspólnicy spółki (jawnej i cywilnej, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne). W tym przypadku obowiązuje jednak limit przychodów. W 2022 roku wyniesie on 2 mln euro. Stawka podatku waha się zaś od 2% do 17%.

Zaletą tego rozwiązania jest uproszczona ewidencja – w łatwy sposób można ustalić podstawy opodatkowania. Należy tu jednak wziąć pod uwagę to, że nie przy każdym rodzaju działalności można zastosować tę formę opodatkowania. Co więcej, podatnicy, którzy się na nią zdecydują, powinni pamiętać, że na ryczałcie nie jest możliwe rozliczenie kosztów uzyskania przychodu.

Polski Ład a karta podatkowa
Polski Ład nie daje możliwości wyboru karty podatkowej. Dopuszczalne jest jedynie dalsze stosowanie tej formy na zasadzie kontynuacji. W praktyce: mogą z tego skorzystać wyłącznie osoby fizyczne opodatkowane w formie karty podatkowej na dzień 31 grudnia 2021 roku i kontynuujące opodatkowanie kartą w 2022 roku, a także wspólnicy spółki cywilnej opodatkowani w formie karty podatkowej na dzień 31 grudnia 2021 roku i kontynuujący opodatkowanie w tej formie w 2022 roku.