Polski Ład: czym jest oświadczenie PIT-2?
Polski Ład PIT-2
Co to jest oświadczenie PIT-2? Kto i kiedy powinien je złożyć? Jakich błędów z tym związanych nie popełniać? To jedne z najczęstszych wątpliwości podatników, jakie wiążą się z tym formularzem. Mierzymy się z nimi w tym artykule.

Urzędnik powiedziałby, że PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast w praktyce: składając go, pracownik upoważnia swojego pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek.

PIT-2 a kwota wolna od podatku
Punktem wyjścia do dalszych rozważań jest kwota wolna od podatku. W 2022 roku wynosi ona 30 tys. złotych i jest znacznie wyższa od tej, która obowiązywała jeszcze rok wcześniej. Wraz z jej podwyższeniem wzrosła także kwota zmniejszająca zaliczki na podatek (to znaczna podwyżka, bo jeszcze w 2021 roku wynosiła ona dokładnie 43,76 zł miesięcznie, a obecnie to 425 zł miesięcznie). I to właśnie tego dotyczy oświadczenie PIT-2.

Jeżeli podatnik pracuje na etacie, to PIT-2 składa u swojego pracodawcy. Wówczas dokument ten staje się podstawą do stosowania kwoty wolnej w zaliczkach, co w praktyce oznacza pomniejszenie kwoty zaliczki właśnie o 425 zł w skali miesiąca.

Oświadczenie PIT-2 – kiedy należy je złożyć?
PIT-2 jest składany raz. Zwykle dzieje się tak wraz z rozpoczęciem pracy u pracodawcy, jeszcze przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia. Należy tu jednak zauważyć, że przepisy nie wykluczają złożenia tego oświadczenia także później – w dowolnym momencie roku i bez nieprzyjemnych konsekwencji dla firmy oraz pracownika.

Co równie istotne, nie ma znaczenia liczba etatów, na których pracuje pracownik. PIT-2 można bowiem złożyć wyłącznie u jednego z nich. Oświadczenie to jest ważne w kolejnych latach podatkowych – aż do momentu, w którym pracownik sam zdecyduje się go odwołać bądź wycofać.

Przy okazji należy zaznaczyć, że istnieją przypadki, w których pracownicy nie mogą składać oświadczeń PIT-2. Dotyczy to m.in. emerytów – z uwagi na to, że każdemu podatnikowi przysługuje tylko jedna kwota wolna od podatku, a w tym przypadku w zaliczkach uwzględnia ją organ rentowy.

O tych warunkach składania PIT-2 warto pamiętać!
Pracodawca może odjąć kwotę zmniejszającą od podatku o ile zachodzi kilka warunków. Po pierwsze, jeśli poza przychodami z pracy pracownik nie dostaje emerytury bądź renty za pośrednictwem płatnika. Po drugie, kiedy nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo innej spółdzielni, zajmującej się produkcją rolną. Po trzecie, kiedy nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy albo z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Po czwarte, kiedy nie osiąga dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, od których jest zobowiązany opłacać zaliczki na podatek dochodowy (na przykład dochodów z najmu czy z dzierżawy).