Podatek od Tarczy Antykryzysowej
Podatek od Tarczy Antykryzysowej
Czy środki otrzymane w ramach
 Tarczy Antykryzysowej są opodatkowane? Niedawno rząd wyjaśnił kwestię opodatkowania takich środków - odpowiedź w poniższym artykule.

Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, finansowanie przedsiębiorców, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz inwestycje publiczne - na tych filarach opiera się Tarcza Antykryzysowa. To pakiet rozwiązań, które mają stanowić warstwę ochronną przed kryzysem, związanym z pandemią COVID-19.
Wsparcie to ma wiele form - opiera się m.in. na ulgach, dofinansowaniach czy pożyczkach. Wraz z ich udzielaniem pojawiły się wątpliwości związane na przykład z ich księgowaniem.

Tarcza Antykryzysowa - jak to określić?
Ministerstwo Finansów poinformowało, że wsparcie finansowe otrzymywane w ramach Tarczy Finansowej określane jest jako subwencja finansowa. Podlega ona zwrotowi (dlatego jej otrzymanie nie generuje dla przedsiębiorcy przychodu, który by podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym).
W tym miejscu należy jednak zauważyć, że w określonych przypadkach subwencja ta może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Zaś dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju jest traktowana jak pożyczka.

Tarcza Antykryzysowa a podatek
Zgodnie z interpretacją z 18 maja 2020 roku podatnicy, którzy dostali pożyczkę w ramach Tarczy Finansowej, nie zaliczają tej kwoty do przychodów podatkowych. Wypłata środków przez Polski Fundusz Rozwoju jest więc dla takiego przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Co ważne, może on skorzystać z całej kwoty finansowania. W przypadku zwrotu pożyczki otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej, podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. To oznacza, że tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.
Jednocześnie resort finansów podkreśla, że koszty sfinansowane z udzielonej w ramach Tarczy Finansowej pożyczki, są kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych (o ile spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji). Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia również ewentualne umorzenie pożyczki.

Co ważne, do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Wynika to z art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wskazują one, że przychodem jest również wartość umorzonych zobowiązań - w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Jednocześnie (w interpretacji z 18 maja 2020 roku) zastrzeżono, że możliwość częściowego zwolnienia w 2021 roku z podatku dokonanych umorzeń, będzie analizowane przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.
Dodajmy jeszcze, że kwota uzyskanego finansowania nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.