Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?
koszty w firmie
Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy nie raz stają przed dylematem: co można wrzucić w firmowe koszty, a czego absolutnie nie? W zależności od tego, jak układa się to w skali miesiąca i później roku, wpływa to na wysokość podatku dochodowego. Kwestię firmowych kosztów określa Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (nazywana w skrócie Ustawą o PIT). Warto przeanalizować jej zapisy, żeby uniknąć ewentualnych problemów z fiskusem.

Czym są firmowe koszty?
Za firmowy koszt uznajemy wszystko to, co zostało wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co ważne, chodzi o te wydatki, które mają doprowadzić przede wszystkim do uzyskania przychodów. Stanowi o tym art. 22 Ustawy o PIT. Należy tu jednak podkreślić, że jeśli przedsiębiorca zamiast osiągnąć zysk, będzie miał stratę, to poniesiony przez niego koszt (poczyniony z myślą o zarobku) wciąż będzie można potraktować jako koszt firmowy. To dlatego, że nie wszystkie efekty muszą być widoczne od razu – na niektóre (żeby przyniosły zysk) trzeba po prostu poczekać. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, mówimy także o kosztach, które służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów. Krótko mówiąc, do kosztów podatkowych wliczamy tu wszystkie te wydatki, które są związane z funkcjonowaniem firmy, a które tylko pośrednio mają wpływ na osiągane przychody.

Czego do firmowych kosztów nie możemy zaliczyć?
Ustawa o PIT określa, czego do kosztów firmowych przedsiębiorca nie może zaliczyć. Stanowi o tym art. 23. tejże Ustawy. I tak: za koszty uzyskania przychodów nie możemy uznać wydatków na przykład na koszty reprezentacji (w szczególności tych, które zostały przeznaczone na usługi gastronomiczne, na zakup żywności oraz napojów – także alkoholu).

Firmowe koszty – na co mają wpływ?
To, czy dane wydatki zostaną wrzucone w firmowe koszty, czy nie, ma duże znaczenie. Wpływa bowiem na wysokość podstawy opodatkowania. W praktyce: koszty uzyskania przychodów mogą znacznie pomniejszyć przychód. Wszystko dlatego, że podatek, jaki należy zapłacić, oblicza się od różnicy, czyli od dochodu. Warto tu jednak zauważyć, że przedsiębiorca może zaliczyć do firmowych kosztów te wydatki, co do których otrzymał fakturę od dostawcy towaru. Co ważne, może to zrobić jeszcze zanim za niego zapłaci. W związku z tym, że nie brakuje sytuacji, w których wierzyciel czeka na należne im pieniądze, a dłużnik pomniejsza o nie swoje obciążenia podatkowe, do Ustaw o CIT i PIT wprowadzone zostały przepisy, które tych drugich mają skutecznie zdyscyplinować. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca zalega z płatnością, ale jednocześnie zaliczył ją do kosztów firmowych i nie uregulował jej w określonym terminie, to konieczna jest z jego strony korekta kosztów uzyskania przychodów.