PIT-8C - zmiany 2019
PIT-8C - zmiany 2019
Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany  w formularzach podatkowych PIT-8C oraz PIT-11. Dotyczą one zakresu dochodów, które mają być wykazywane w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych. Zmienił się także termin i forma przekazania informacji do Urzędu Skarbowego. Zmiany te wprowadzono rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z 22 listopada 2018 roku, które modyfikuje wzory deklaracji oraz zawiera informacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe regulacje obowiązują od początku stycznia 2019 r. i obejmują rozliczenia podatników za ubiegły rok. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy PIT-8C został wysłany jeszcze przed 1 stycznia br. Wtedy PIT nie będzie wymagał korekty, a dokument zostanie uznany.

PIT-8C przed zmianami
W ubiegłych latach PIT-8C składały osoby, które wykazywały dochody z innych źródeł czyli miały dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, sprzedaży akcji czy z tytułu nabycia udziałów w formie pieniężnej. Kolejnym kryterium do składania PIT-8C były pozyskane przychody z tytułu kwoty wypłaconej po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego osobie wskazanej lub członkowi rodziny, a także alimenty, zasiłki pieniężne czy dotacje. Następną grupą uprawnionych do korzystania z PIT-8C byli studenci i uczniowie, którzy otrzymali stypendia przyznane przez organizacje pożytku publicznego oraz stypendia udzielone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dochody z kapitałów pieniężnych rozliczane były następnie na PIT-38, a pozostałe ujmowano na PIT-36. Po zmianach informacje o przychodach z innych źródeł oraz stypendiów należy umieścić w PIT-11.

PIT-8C po zmianach
PIT-8C po nowelizacji przeznaczony jest wyłącznie do rozliczania dochodów z tytułu sprzedaży kapitałów pieniężnych. Do sporządzenia i przekazania informacji Urzędu Skarbowego zobowiązany jest każdy kto odpłatnie zbył papiery wartościowe lub udziały w spółce mającej osobowość prawną, realizował prawa wynikające z papierów wartościowych, objął udziały w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny oraz odpłatnie zbył pochodne instrumentów finansowych i zrealizował prawa, które z nich wynikały. Zmienił się również termin i sposób przekazania informacji do Urzędu Skarbowego. PIT-8C należy przesłać do ostatniego dnia stycznia wyłącznie drogą elektroniczną. Wprowadzone przez resort finansów zmiany związane są z wdrożeniem usługi Twój e-PIT. To rozwiązanie dzięki, któremu podatnicy nie mają już obowiązku samodzielnego sporządzania PIT-37 i PIT-38. Teraz zajmuje się tym Krajowa Administracja Skarbowa w oparciu na informacje przesłane drogą elektroniczną przez płatnika.