Pakiet e-commerce od lipca 2021
Pakiet e-commerce
Co się zmieni już od 1 lipca bieżącego roku w zakresie handlu elektronicznego oraz importu przesyłek spoza Unii Europejskiej? Rada Ministrów przyjęła niedawno polską implementację unijnych rozwiązań, zawartą w pakiecie e-commerce. Jego celem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego oraz importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

Mimo że początkowo wdrożenie tzw. pakietu e-commerce w państwach unijnych miało nastąpić już na początku 2021 roku, to Rada Unii Europejskiej zdecydowała się o przesunięciu tego terminu. Powodem były trudności, jakie na drodze do wdrożenia tego rozwiązania spowodowała pandemia koronawirusa SARS-CoV-2. W praktyce to oznacza, że aktualnie planowany termin wejścia w życie zmian w zakresie uszczelnienia VAT w międzynarodowym e-handlu przypada na 1 lipca 2021 roku.

Międzynarodowy e-handel – jaki jest powód planowanych zmian?
Wspomniana tu implementacja pakietu e-commerce ma spowodować wzrost konkurencyjności unijnych przedsiębiorców (a więc i polskich) w obszarze e-commerce w stosunku do podmiotów z krajów trzecich. Skutkiem ma być również zmniejszenie kosztów realizacji obowiązków VAT, związanych z transakcjami transgranicznymi B2C (czyli tymi pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami). Rozwiązania te mają ułatwić rozliczanie VAT od sprzedaży towarów i usług, a także zwalczyć oszustwa związane z VAT w obszarze handlu elektronicznego. Co więcej, napływ paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do Unii Europejskiej ma zostać ograniczony.

Pakiet e-commerce – co się zmieni już od 1 lipca 2021 roku?
Zmiany obejmują przede wszystkim likwidację zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro. Dotyczy to obszaru całej Unii Europejskiej. Po drugie, w planach jest znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury „One Stop Shop”. W tym przypadku chodzi o rozszerzenie dotychczasowej procedury „Mini One Stop Shop”, stosowanej w przypadku usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych, a także usług świadczonych drogą elektroniczną. Ponadto w zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników. Ma to ułatwić sprzedaż towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także dostawy towarów na rzecz konsumentów. W dokonaniu tego na terytorium Unii Europejskiej miało pomóc wykorzystanie interfejsu elektronicznego (np. Internetowej platformy handlowej czy portalu). Wśród założeń pakietu e-commerce jest także obowiązek zapłaty VAT. Zostanie on nałożony na tych podatników, którzy usprawniają dostawy towarów handlowych przy użyciu wyżej wymienionego interfejsu elektronicznego.