Oszczędzasz na emeryturę? Odlicz to od podatku
Niezależnie od tego, ile masz lat oraz na jakim etapie ścieżki zawodowej jesteś, warto już teraz pomyśleć o emeryturze. Mało tego! Dobrze jest się do tego okresu przygotować pod względem finansowym. Dlatego jeśli jeszcze nie gromadzisz oszczędności z wieloletnią perspektywą, czas się tym tematem zainteresować i jak najszybciej zacząć działać. Natomiast jeśli już masz ten krok za sobą, sprawdź, kiedy możesz skorzystać ze specjalnej ulgi. Sposobów na oszczędzanie na tzw. jesień życia jest kilka. Wśród tych, które wiążą się z najprostszym odkładaniem pieniędzy, są IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) oraz IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). O ile to pierwsze nie daje możliwości skorzystania z ulgi przy składaniu rocznego zeznania podatkowego, o tyle to drugie pozwala na odliczenie tego od podatku.

Na czym polega oszczędzanie na emeryturę na IKZE i kto może z tego skorzystać?
IKZE przysługuje każdej osobie, która ukończyła 16. rok życia. Umożliwia oszczędzanie pieniędzy na emeryturę i coroczne korzystanie z preferencji podatkowych. Wpłaty są odliczane od dochodu dzięki czemu podatnik może zapłacić niższy podatek dochodowy. Środki są gromadzone bez tzw. „podatku Belki”. Są dziedziczone. Uwzględnia się je w deklaracji podatkowej (PIT-O przy rozliczeniu na zasadach ogólnych bądź ryczałtem oraz PIT-36L przy podatku liniowym). Co ważne, żeby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje IKZE, muszą to być rzeczywiście pieniądze odkładane na emeryturę. Ich wcześniejsza wypłata spowoduje bowiem konieczność zapłaty wyższego PIT-u. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie więc wypłata tych środków po ukończeniu 65. roku życia oraz dokonanie wpłat w minimum pięciu dowolnych latach kalendarzowych.

Limit wpłat na IKZE
Wpłat na IKZE można dokonywać wyłącznie indywidualnie. Nie ma wspólnych kont IKZE, dedykowanych na przykład małżonkom (oni mogą założyć osobne konta i wtedy skorzystać z dwóch ulg podatkowych). Bez znaczenia jest z kolei to, czy podatnik posiada jednocześnie IKE – oba te produkty emerytalne mogą ze sobą funkcjonować równolegle. Należy się jednak trzymać z góry ustalanego corocznie limitu (to, ile maksymalnie można wpłacić na IKZE w danym roku, podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej). Przykładowo, w 2022 roku limit ten wynosi dokładnie 7106,40 złotych.

Ulga na IKZE – kiedy i na jakich warunkach?
Wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym oraz od przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest to możliwe za ten rok, w którym podatnik dokonał wpłat na takie konto. Do potwierdzenia ulgi na IKZE potrzebne są dokumenty, z których taki wydatek wynika. Muszą one zawierać kilka podstawowych danych – takich, które identyfikują wpłacającego, odbiorcę, kwotę oraz tytuł wpłaty. Najprostszym przykładem takiego dokumentu jest przelew bankowy.