OSS zamiast MOSS - opis zmian
Procedura szczególna rozliczania podatku VAT w ramach Małego Punktu Kompleksowej Obsługi (Mini One Stop Shop) została zastąpiona procedurą w ramach Punktu Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop). Zmiana ta obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. Chodzi tu o zasady rozliczania podatku VAT w ramach szczególnej procedury. Rozliczeniu OSS mogą podlegać określone transakcje w relacji podatnik – konsument (B2C). Mowa o wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, świadczeniu usług, a także niektórych dostawach krajowych (poprzez interfejs elektroniczny).

Czym jest procedura OSS?
OSS to system elektroniczny, który upraszcza do 95 procent zobowiązań VAT sprzedawców towarów i usług, które są oferowane konsumentom na terenie całej Unii Europejskiej. Pozwala on na elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim (dzięki temu można uniknąć konieczności rejestracji do VAT w wielu państwach UE). OSS umożliwia również deklarację i opłacanie należnego podatku VAT za wszystkie dostawy towarów i usług w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej. Daje także sprzedawcom towarów i usług możliwość współpracy z administracją podatkową z ich własnego państwa członkowskiego oraz w ich własnym języku (nawet w przypadku sprzedaży za granicę).

Rejestracja w OSS
Podatnik, który chce rozliczać podatek VAT w ramach szczególnej procedury OSS, powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Ten – po weryfikacji owego zgłoszenia – wysyła do podatnika komunikat o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do procedury szczególnej. W zgłoszeniu rejestracyjnym należy podać datę rozpoczęcia korzystania z procedury szczególnej. Sama rejestracja jest zaś skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie do procedury OSS.

Procedura OSS – ważne daty
Przedsiębiorcy, którzy dotychczas rozliczali podatek VAT w ramach szczególnej procedury Mini One Stop Shop, mogą dokonać korekty złożonych deklaracji VAT za okresy do II kwartału 2021 roku. Warto pamiętać także o tym, że jeśli podatnik rozpoczął świadczenie usług lub dostawy towarów na rzecz konsumentów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej od 1 lipca 2021 roku i zamierza rozliczyć podatek VAT od tych transakcji w ramach procedury szczególnej, to konieczne jest złożenie zgłoszenia rejestracyjnego (powiadomienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście). Jest na to czas do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy wykonane zostały usługi bądź dokonane zostały dostawy towarów, czyli do 10 sierpnia 2021 roku. Jeśli ten termin zostanie zachowany, to takie zgłoszenie zostanie zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT 1 lipca 2021 roku. Natomiast jeśli nie, to podatnik zostanie przyjęty do procedury szczególnej w Polsce dopiero z 1. dniem kolejnego kwartału.