Organizacja konferencji a odliczenie VAT
Organizacja konferencji
Wielu przedsiębiorców organizuje spotkania, których nieodłącznym elementem jest usługa noclegowa, a wraz z nią spożycie posiłków czy napojów. Do takich wydarzeń bez wątpienia należy organizacja konferencji, ale nie tylko. Z podobnego rodzaju usługami przedsiębiorca ma styczność podczas organizowanych spotkań integracyjnych dla pracowników, wydarzeń świątecznych jak wigilia pracownicza, a także w przypadku organizacji szkoleń. Nie ulega wątpliwości, że w trakcie tego typu wydarzeń serwowane są posiłki, natomiast jeśli wydarzenie odbywa się z dala od miejsca pracy i ma charakter kilkudniowy - konieczne jest zapewnienie uczestnikom noclegu. Czy więc gdy przedsiębiorca otrzyma fakturę, na której wyodrębnione są wszelkie pozycje dotyczące noclegu oraz wyżywienia, będzie mógł odliczyć w całości VAT z otrzymanej faktury?

Dla kogo
W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że do korzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest konieczny bezpośredni związek pomiędzy wykonywanymi przez przedsiębiorcę czynnościami opodatkowanymi a dokonanymi zakupami sprzętu lub usług. Oznacza to, że wystarczy, aby związek ten był pośredni, a niewątpliwie takim jest właśnie korzystanie z usług organizacji szkoleń - nawet jeśli nie dotyczą one bezpośrednio działalności jaką zajmuje się dana firma. Należy jednak wspomnieć, że zgodnie art 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT w przypadku nabywanych usług gastronomicznych i usług noclegowych nie stosuje się obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku. Pojawia się jednak pytanie: co w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kompleksową usługą organizacji szkolenia lub konferencji, która to zawiera w sobie elementy usługi gastronomicznej i noclegowej, jednakże stanowiące zaledwie część pełnej usługi?

Usługa kompleksowa
Należy więc w pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, czym jest usługa kompleksowa i czy organizacja konferencji lub szkolenia do niej należy? Trybunał Sprawiedliwości Unii europejskiej wykazał następujące cechy charakterystyczne dla usług kompleksowych:
  • usługi kompleksowe składają się z co najmniej dwóch świadczeń;
  • jedno ze świadczeń stanowi usługę główną, natomiast pozostałe pełnią rolę pomocniczą;
  • świadczenia pomocnicze są niezbędne do wykonania świadczenia głównego;
  • świadczenia pomocnicze nie stanowią celu samego w sobie, a służą jedynie wykonaniu świadczenia głównego;
  • z ekonomicznego punktu widzenia, podział usługi kompleksowej na kilka świadczeń byłby sztuczny.
Dobra wiadomość
Organizacja konferencji lub szkolenia niewątpliwe jest więc usługą kompleksową. W jej szereg wchodzi wiele drobnych usług niezbędnych do zorganizowania wydarzenia. Wspomniany wyżej artykuł ustawy o VAT nie zawiera odniesień do świadczeń złożonych. Tak więc w sytuacji, gdy właściciel przedsiębiorstwa decyduje się na kompleksową usługę, gdzie wyżywienie wraz z zapewnieniem noclegów dla uczestników konferencji stanowi jedynie element pełnego świadczenia – wtedy ma możliwość odliczenia podatku. Jedynie usługi noclegowe i gastronomiczne nabyte niezależnie nie dają tego prawa.