Opłata recyklingowa a BDO
Opłata recyklingowa a BDO
Od stycznia 2020 roku zacznie obowiązywać elektroniczna ewidencja odpadów. Mowa o kolejnych modułach elektronicznej BDO, które zostaną uruchomione od 1 stycznia 2020 roku. To dwa moduły: ewidencji oraz sprawozdawczości. Stanowią kolejne obowiązki nakładane na branżę handlową. Przy okazji warto pamiętać także o tym, że opłata recyklingowa obejmuje wszystkie zakupowe torby, zrobione z tworzywa sztucznego o grubości równej i większej 50 mikronów.

Czym jest BDO?
BDO to Baza Danych Odpadowych, będąca źródłem informacji o gospodarowaniu odpadami. Jego integralną częścią jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Znajduje się w nim ponad 165 000 podmiotów. Co ważne, przepisy wprowadzane od 1 stycznia 2020 roku, nie zakładają zmian w zakresie systemu gospodarki odpadami. Zmiana dotyczy jedynie zastąpienia formą elektroniczną dotychczasowej papierowej formy dokumentów. Urzędnicy tłumaczą, że ma to stanowić ułatwienie dla przedsiębiorców.

BDO a opłata recyklingowa – czemu ma służyć?
Ministerstwo Klimatu poinformowało, że uruchomienie nowych funkcjonalności BDO to szansa na kompleksowe gromadzenie oraz zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami. Ma to pozwolić również na w pełni elektroniczną realizację różnych obowiązków - rejestrowych, ewidencyjnych oraz sprawozdawczych. Takie dodatkowe obowiązki zostaną nałożone na przedsiębiorców, którzy oferują torby z tworzywa sztucznego. Szczegółowo określa to znowelizowana ustawa (z dnia 19 lipca 2019 roku) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – a konkretnie jej część, dotycząca opłaty recyklingowej. Zamysł jest taki, by przedsiębiorcy – prowadząc ewidencję nabytych i wydanych toreb z tworzyw sztucznych – ułatwili marszałkom województw nadzór nad poszczególnymi jednostkami handlowymi. Dla właścicieli takich firm to jednak dodatkowy obowiązek, o którym muszą pamiętać. Pierwsze takie sprawozdanie za 2019 rok trzeba złożyć do 15 marca 2020 roku. Należy je przygotować odrębnie dla każdej jednostki handlowej. Oprócz tego, trzeba pamiętać o dokonaniu wpisu do rejestru BDO. Do końca 2019 roku powinien go dokonać każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w którym oferuje torby z tworzywa sztucznego. Wnioski złożone pod koniec grudnia 2019 roku będą rozpatrzone w 2020 roku. Z kolei przedsiębiorcy, którzy działalność gospodarczą zaczną prowadzić dopiero po tej dacie, są zobowiązani do złożenia wniosku o rejestrację jeszcze przed tym faktem. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Kogo dotyczy BDO?
Obowiązek wpisu do rejestru BDO dotyczy podmiotów, które wytwarzają odpady, transportują je albo ewidencjonują. To także zadanie dla tych, którzy wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny oraz elektroniczny. Kolejną grupę, którą obowiązuje BDO, stanowią producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi (unijni) nabywcy opakowań. BDO dotyczy również niektórych jednoosobowych działalności gospodarczych. Do prowadzenia ewidencji odpadów zobowiązane są na przykład gabinety stomatologiczne, salony kosmetyczne oraz firmy budowlane. Warto jednak wziąć pod uwagę to, że nie wszystkie podmioty, działające na rynku gospodarki odpadami, muszą się znaleźć w rejestrze BDO. Przykładowo, obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorstw, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie remontu. Ponadto na sprawozdawczość nie ma tu wpływu rozmiar danej firmy.