Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym
Odwrotne obciążenie
W styczniu zeszłego roku w życie weszły znowelizowane przepisy dotyczące odwrotnego obciążenia, które rozszerzyły listę towarów, które są nim objęte. Procedurą objęty zostały również niektóre usługi. W tym artykule opiszemy, kiedy może zostać zastosowane odwrotne obciążenie i kiedy podatek BAT będzie musiał być rozliczony przez nabywcę zamiast sprzedawcy.

Na czym polega odwrotne obciążenie?
Procedura odwrotnego obciążenia to przerzucenie obowiązku rozliczania podatku VAT na nabywcę zamiast sprzedawcy. W załączaniu numer 11 do ustawy o Vat znajdziemy listę towarów dla transakcji krajowych dla których zastosowanie ma procedura odwrotnego obciążenia, zaś lista usług objętych odwrotnym obciążeniem umieszczona jest w załączniku numer 14.

Odwrotne obciążenie w przypadku obrotu towarami
Temat stosowania procedury odwrotnego obciążenia opisany jest w artykule 17 ustęp 1 punkt 7 ustawy o podatku VAT. Mechanizm ten znajduje zastosowanie w momencie gdy sprzedawca i nabywca są czynnymi podatnikami VAT, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122. Specjalnym przypadkiem jest sprzedaż:
  • Procesorów;
  • Przenośnych maszyn służących do automatycznego przetwarzania danych o masie poniżej 10 kilogramów (np. laptopy, komputery kieszonkowe, tablety itp.);
  • Telefonów komórkowych;
  • Konsol do gier wideo;
W przypadku tych urządzeń odwrotne obciążenie znajduje zastosowanie w momencie, gdy łączna wartość towarów w ramach jednej transakcji bez kwoty podatku przekracza kwotę 20 tysięcy złotych.

Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych
W artykule 17 ustęp 1 punkcie 8 ustawy o VAT uregulowano kwestię procedury odwrotnego obciążenia dla usług. Jego treść mówi, że mechanizm taki znajduje zastosowanie dla usług, które wymieniono w załączniku 14 do ustawy, przy zachowaniu warunku, że zarówno nabywca jak i sprzedawca są aktualnie czynnymi płatnikami VAT. Pośród usług, które objęto procedurą odwrotnego obciążenia wyróżniamy między innymi:
  • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, w tym prace związane z budową nowych budynków, a także przebudową i remontem istniejących już budynków;
  • roboty malarskie;
  • roboty tynkarskie;
  • roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian;
  • roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych;
Adnotacja na fakturze w przypadku odwrotnego obciążenia
Artykuł 106e ustawy o podatku VAT reguluje to, jakie informacje powinny znaleźć się na fakturze. Bardzo często zdarza się, że otrzymujemy fakturę z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Okazuje się jednak, że zapis ten ma jedynie charakter informacyjny i nie ma obowiązku jego zamieszczania. Płatnik samo powinien wiedzieć, jakie towary i usługi obsługiwane są zgodnie z procedurą odwrotnego obciążenie. Reguła działa w dwie strony, ponieważ w momencie otrzymania faktury z błędnym zapisem o rozliczaniu jej za pomocą odwrotnego obciążenia, to sprzedawca, a nie nabywca poniesie konsekwencje podatkowe związane z błędnym rozliczeniem.