Odliczenie VAT a numer rejestracyjny na fakturze
numer rejestracyjny na fakturze
Podczas rozliczania firmy przedsiębiorca orientuje się, że faktura, która dokumentuje zakup paliwa do samochodu służbowego nie posiada informacji o numerze rejestracyjnym pojazdu. Dodatkowo uzupełnienie numeru nie jest możliwe poprzez zastosowanie faktury korygującej jak i noty korygującej. Co w tej sytuacji powinien zrobić przedsiębiorca? Czy z powodu braku podania numeru rejestracyjnego organ podatkowy może nie zaliczyć wydatku w postaci zakupu paliwa do kosztów podatkowych? Czy przedsiębiorca może liczyć się z zakwestionowaniem odliczenia podatku VAT z powodu niekompletnej faktury?

Zmiany w prawie
Wątpliwości z jakimi borykają się przedsiębiorcy wynikają ze zmian wprowadzonych w 2013 roku. Do końca 2012 roku właściciel firmy nie mógł zaliczyć zakupu paliwa do samochodu służbowego do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli faktura nie zawierała informacji o numerze rejestracyjnym pojazdu. Jednak w 2013 roku zgodnie z przepisami ustawy o VAT - zniesiony został ten obowiązek. Aktualnie możliwy jest więc zakup paliwa bez konieczności zawierania na fakturze informacji o numerze rejestracyjnym auta. W tym miejscu warto również wspomnieć o dodatkowej zmianie, która pojawiła się niespełna rok później. Od kwietnia 2014 roku numeru rejestracyjnego nie trzeba umieszczać także na fakturach dotyczących wszelkich usług związanych z pojazdem. Zaliczają się do nich faktury za konserwację, naprawy oraz wszystkie usługi związane z eksploatacją i użytkowaniem samochodu służbowego.

Samochód służbowy i prywatny
Kolejną bardzo istotną zmianą w ustawie o VAT jest ta wprowadzona w lipcu 2015 roku. Zgodnie z jej słowami odliczenie podatku VAT przysługuje także w sytuacji, gdy przedsiębiorca zakupuje paliwo do samochodu osobowego, który służy jednocześnie do celów prywatnych jak i na rzecz firmy. Zgodnie z powyższym pojawił się podział według którego w przypadku pojazdu wykorzystywanego jedynie do celów służbowych możliwe jest odliczenie 100% podatku VAT zarówno od faktur za paliwo jak i wszelkich faktur za usługi związane z eksploatacją samochodu. Natomiast w przypadku, gdy auto użytkowane jest zarówno prywatnie jak i na rzecz działalności gospodarczej - wtedy przysługuje 50% odliczenia podatku VAT. Należy więc pamiętać, że podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pojazdów z uwzględnieniem jedynie tylko tych faktur i przejazdów, które dotyczą wydatków poniesionych na rzecz przedsiębiorstwa. Kwestia ta jest niezwykle istotna dla każdego właściciela firmy, gdyż w przypadku ewentualnej kontroli organów podatkowych to obowiązkiem przedsiębiorcy będzie dowiedzenie, że zakupione paliwo wykorzystane było do celów służbowych, a co za tym idzie wydatek jaki poniósł właściciel firmy uprawnia go do odliczenia podatku naliczonego.

Nieobowiązkowe, ale potrzebne
Chociaż umieszczanie numeru rejestracyjnego na fakturach za paliwo nie jest już obowiązkowe, to warto jednak zadbać o porządek w prowadzonej w firmie dokumentacji. Dzięki szczegółowemu zapisowi możemy bowiem ograniczyć niebezpieczeństwo popełnienia błędu i narażenia się na problemy. Pomimo zniesionego obowiązku każdy przedsiębiorca powinien przemyśleć czy i jakie korzyści może dać mu dokładna i skrupulatnie prowadzona ewidencja.