Obrót bezgotówkowy w 2017 - poznaj zmiany
Jeśli prowadzisz firmę lub działalność gospodarczą powinieneś wiedzieć, że od pierwszego stycznia tego roku wszystkie płatności powyżej piętnastu tysięcy złotych mogą być dokonywane jedynie za pomocą rachunku płatniczego w banku. Wymóg ten został przewidziany w nowelizacji ustawy o PIT i CIT, oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę w maju zeszłego roku.

Zmiany w ustawach o PIT, CIT i swobodzie działalności gospodarczej miały na celu obniżenie limitu wszystkich płatności, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej, które do tej pory mogły być wykonywane bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Zmiany mają też powiązać obowiązek dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem konta bankowego ze sferą rozliczeń podatkowych.

Od początku roku ustawa o swobodzie gospodarczej mówi, że dokonywanie i przyjmowanie płatności powiązanych z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego w banku przedsiębiorcy za każdym razem, gdy jednorazowa wartość transakcji, niezależnie od ilości wynikających z niej płatności przekracza piętnaście tysięcy złotych.

W przypadku transakcji w obcych walutach należy przeliczać je na złotówki zgodnie z kursem średnim waluty obcej ogłoszonej przez Narodowy Bank Polski w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym dokonana została transakcja. Na dzień dzisiejszy limit takich transakcji wynosi piętnaście tysięcy euro.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wspomina również, że podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej wysokości w jakiej płatność powiązana z transakcją została dokonana bez pośrednictwa rachunku bankowego.

Ministerstwo Finansów oświadczyło, że nowo przyjęte rozwiązania mają za zadanie zwiększyć przejrzystość pewność w obrocie gospodarczym. Dodatkowo będą zapobiegać nierealizowaniu przez podatników obowiązków podatkowych w sposób należyty, a zwłaszcza poprzez niewykazywanie rzeczywiście osiągniętych dochodów wynikających z prowadzonej działalności w celu uniknięcia ich opodatkowania.