Obowiązek zgłoszenia każdej umowy o dzieło do ZUS
zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS
Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawieranych umów o dzieło - obowiązuje on od początku 2021 roku. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło wynika z tego, że od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji. Wszystkie umowy zawarte właśnie od tej daty należy wykazać na przeznaczonym do tego formularzu (to tzw. formularz RUD, służący do zgłaszania umowy o dzieło).

Formularz RUD - jak i do kiedy go wypełnić?
Z obowiązku zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS można się wywiązać poprzez wysłanie podstawowych informacji za pośrednictwem internetu - dokładnie przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych. Po zalogowaniu się na konto w PUE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, należy wybrać formularz RUD z listy dostępnych dokumentów. Formularz RUD jest dostępny także w wersji do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Wówczas można go przekazać do ZUS w wersji papierowej.
Niezależnie od formy składania RUD, należy w nim podać dane identyfikacyjne oraz adresowe zamawiającego wykonanie umowy o dzieło oraz osoby, z którą zawarta została umowa o dzieło. Oprócz tego, w formularzu jest miejsce na daty zawarcia, daty wykonywania (od - do) oraz liczbę zawartych umów. Na złożenie formularza RUD jest dokładnie 7 dni (licząc od daty zawarcia umowy o dzieło). Co ważne, dla każdego wykonawcy dzieła należy złożyć osobny formularz RUD. W jednym takim dokumencie można wykazać maksymalnie 10 umów, które zostały zawarte z jednym wykonawcą.

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło a tarcza antykryzysowa
Obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 roku wprowadziły przepisy tarczy antykryzysowej. Takie rozwiązanie ma dostarczyć informacji o ich skali, a także ułatwić staranie się o finansowe wsparcie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazało, że formalności te mają pomóc również w badaniu kierunków rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz w weryfikacji realizacji obowiązku ubezpieczeń społecznych. W zgłoszeniu umowy o dzieło przedsiębiorcy przekazują informacje, dotyczące zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak i jej przedmiotu. Do przekazania takich danych zobowiązani są płatnicy składek i osoby fizyczne - niezależnie od tego, czy są zarejestrowane w ZUS jako płatnicy składek czy nie.

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło - kogo to nie dotyczy?
Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS nie ma zastosowania w trzech przypadkach. Nie dotyczy umów zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, a także zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Obowiązek ten nie obejmuje podmiotów oraz jednostek organizacyjnych, które nie są płatnikami składek (czyli nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo - w tym siebie - do ubezpieczeń społecznych). Mowa tu m.in. o stowarzyszeniach, fundacjach czy spółkach prawa handlowego.